ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ΥΠΑΤΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Λίστα συγγραφέων αλφαβητικά βάσει επωνύμου

 Η σειρά καταγραφής είναι η ακόλουθη: επώνυμο, όνομα συγγραφέα / τίτλος / ονομασία εκδοτικού ή εντύπου / αριθμός εντύπου / πόλη έκδοσης / ημερομηνία ή χρόνος έκδοσης / σελίδες ή αριθμός σελίδων κειμένου.

 

Α

 

Ayensa Eusebi, Antoni Rubiό i Lluch, ο μεγάλος πρωτοπόρος, Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.37-39.

Ayensa Eusebi, Η παλιά Φθιώτιδα και ο Παρνασσός με τα μάτια ενός καταλανού ταξιδιώτη των αρχών του αιώνα, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.15-20.

Ayensa Eusebi, Στα χνάρια του Antoni Rubio i Lluch – Στους φίλους της Υπάτης, Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.55-59.

Αβραάμ Κώστας, Αινιάνες. Ένας αρχαίος λαός του πατρατζικιώτικου χώρου, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.54-58. Επίσης, Αινιάνες. Ένας αρχαίος λαός του Στερεοελλαδίτικου χώρου, Στερεά Ελλάς, τευχ. 23, Δεκέμβριος 1970, σ.σ.2-3.

Αβραάμ Κώστας, Δημήτριος Αινιάν, Νέα σκέψη, τ. 103, σ.213.

Αβραάμ Κώστας, Δημήτριος Αινιάν. Ο πρώτος πρόεδρος του Πρωτοδικείου Λαμίας, Στερεά Ελλάς, τευχ. 47, Δεκέμβριος 1972, σ.σ.2-3.

Αβραάμ Δ. Κ., Δημήτριος Ζ. Αινιάν, ο τίμιος φίλος του λαού (1800-1881), Ιστορικά της Ρούμελης, τ. 1, 1973-1979, σ.σ.163-169.

Επίσης, Φθιωτικά Γράμματα, τ.4, 1976.

Αδαμόπουλος Ι. Δημήτρης, Αξιοποίηση Υπάτης και περιοχής της στο Περιφερειακή οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, Υπάτη, τ. 6, 1981, σ.σ.13-15.

Αδαμόπουλος Ι. Δημήτρης, Η γενέτειρά (Αντίδωρο ευγνωμοσύνης), Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.1-2.

Αδαμόπουλος Δημήτρης, Ύπατη οροσειρά (ποίηση), Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.47-53.

Αδαμόπουλος Ιω. Δημήτρης, Αλαμάνα – Μεσολόγγι, Απρίλης του ’21 στη Ρούμελη, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.33-35.

Αδάμος Θανάσης,  Δημήτριος Φίτσ(ι)ος: Ένας υπαταίος αγωνιστής του 1821, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.68.

Αδάμος Θανάσης, Η μελισσοκομία στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.25-26.  

Αδάμος Θανάσης, Ιατροφαρμακευτικές διαφημίσεις του περασμένου αιώνα στην περιοχή της Φθιώτιδας, Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.79-84.

Αδάμος Θανάσης, Καλλιέργεια καπνού και καπνεμπόριο στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.15-16.

Επίσης, Στερεά Ελλάς, ετ. 35ο, τευχ. 408, Ιούνιος 2003, σ.29.

Αδάμος Θανάσσης, Καλλυντικά και δερματολογικά προϊόντα με βάση το ιαματικό νερό της Υπάτης, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.85-88.

Αδάμος Θανάσης, Οι Αινιάνες: Πατριώτες και Διαφωτιστές, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.41-53.

Αδάμος Θανάσης, Τα διαφωτιστικά κείμενα του Δημητρίου Αινιάνος, Υπάτη, τ. 54, 2014, σ.σ.69-73.

Αδάμος Αθανάσιος, Τα τριαντάχρονα του Συνδέσμου μας, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.2-3.

Αδάμος Θανάσης, Το ολοκαύτωμα της Υπάτης στις 17-6-1944, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.105-107.

Αδάμου – Καπιδάκη Μύλντα, Η αρχαία θρησκεία στην Υπάτη κατά τον Yves Béquignon, Στερεά Ελλάς, ετ. 36ο, τομ. ΛΣΤ, τευχ. 422, Αύγουστος 2004, σ.σ.5-6.

Αδάμου – Καπιδάκη Μύλντα, Το ιερό του Ηρακλή στην Οίτη, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.74-77.

Αδάμου – Καπιδάκη Μύλντα, Το ιερό του Ηρακλή στην Οίτη, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.111-116.

Αθανασίου – Ζαπαντιώτου Ανδριάνα, Πολιτιστικό ’88, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.119-125.

Αινιάν Αγανίκη, Αποχαιρετισμός-Πλάτανος, Υπάτη, τ. 6, 1981, σ.σ.18-19.

Αινιάν Αγανίκη, Εις τα Λουτρά της Υπάτης και Αποχαιρετισμός της Υπάτης (ποίηση), Υπάτη, τ. 3, Ιούνιος 1980, σ.34.

Επίσης, Τα Λουτρά της Υπάτης (ποίημα), Φθιωτικά χρονικά, τ.7, Λαμία, 1986, σ.273.    

Αινιάν Αγανίκη, Θάλασσα, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.243.

Αινιάν Γεώργιος, Πυρά Ηρακλέους, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.32-35.

Αινιάν Ζ. Δημήτριος, Αναμνήσεις μιας θερινής νυκτός εν Υπάτη (Μια ιστορική περιήγηση στη Φθιώτιδα), Εισαγωγή, σχόλια Θ. Α. Λαϊνάς, Φθιωτικά τετράδια, αρ. 1, Αθήνα, 1984, 40 σελίδες.

Αινιάν Δημήτριος, Οι «Αναμνήσεις μιας θερινής νυκτός εν Υπάτη»-Επιμέλεια Τάκη Πατρατζικιώτη, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.34-58.

Αναγνωστόπουλος Γ. Ξενοφών, Ιστορία της Υπάτης. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, Αθήναι, 1959, 145 σελίδες.

Αναγνωστόπουλος Γ. Ξενοφών, Τα Λουτρά της Υπάτης προ εβδομηκονταετίας, Φθιώτις, τ. 20-21, έτος Ε’, 1959, σ.σ.142.

Αναστασίου Αθανάσιος, Ο Ιερός Μετοχικός Ναός Οσίου Αθαναοίου του Μετεωρίτου, Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.5-7.

Άννινος Γ., Η Υπάτη στο Ταξίδια: 1926-1955, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα, 1968, σ.σ.57-58.

Άννινος Γ., Υπάτη, Μία κολυμβήθρα Σιλωάμ, Υπάτη, τ. 1, Ιούνιος 1979, σ.σ.20-21.

Ανωνύμου, Αγαθονίκη Μαζαράκη, Εφημερίς των κυριών, έτος ΣΤ΄, αρ. 294, Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1893, σ.σ.2-3.

Ανωνύμου, Αδαμοπούλειο ίδρυμα υποτροφιών για ανώτατες πανεπιστημιακές σπουδές, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.67-78.

Ανωνύμου, Από το φωτογραφικό μας αρχείο, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.99.

Ανωνύμου, Η περιοχή της Υπάτης χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού αρχαιολογικός χώρος, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.141-146.

Ανωνύμου, Η Υπάτη τίμησε το Δημήτρη Αδαμόπουλο, Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.33-36.

Ανωνύμου, Ιστορία-Λαογραφία-Λογοτεχνία/Υπάτη (Φθιώτιδα)-Ιστορία, Μουσικοφιλο-λογικός Σύλλογος Αρτης Ο Σκουφάς, τομ.Θ’, τευχ.78&79, Άρτα, 1992.

Ανωνύμου, Λουτρά Υπάτης «Θύμησες», Στερεά Ελλάς, ετ. 24ο, τευχ. 275, Μάιος 1992, σ.σ.16-22.

Ανωνύμου, Λουτρά Υπάτης υδροθεραπεία και διακοπές, Στερεά Ελλάς, ετ. 24ο, τευχ. 274, Απρίλιος 1992, σ.σ.17-22.

Ανωνύμου, Μήτηρ και ποιήτρια (Αγανίκη Αινιάνος), Καιροί, έτος 4, 02. 11. 1892, σ.3.

Ανωνύμου, Ξεφυλλίζοντας τις Φθιωτικές δικαστικές αποφάσεις, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.105-108.

Ανωνύμου, Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.3-4.

Ανωνύμου, Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημ. Χριστόφιας στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.3-8.

Ανωνύμου, Ο Σπ. Ματσούκας στην ποίηση, Στερεά Ελλάς, ετ. 6ον, τευχ. 61, Ιούνιος 1974, σ.8.

Ανωνύμου, Όχι στο διαμελισμό της Υπάτης, Υπάτη, τ. 3, Ιούνιος 1980, σ.σ.7-13.

Ανωνύμου, Πάνος Αθαν. Αδάμος (1900-1962)-Εικοσιπέντε χρόνια από το θάνατό του, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.167.

Ανωνύμου, Πλειστηριασμός κτημάτων Χριστ. Αινιάνος – Αγανίκης Γεωργίου Αινιάνος, Αθηνά, 19, 28. 12. 1850, σ.σ.2-4.   

Ανωνύμου, Ρώδης Φίτσιος, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.157.

Ανωνύμου, Σπύρος Ματσούκας. Ο λόγος του Κ. Παλαμά στην κηδεία του Σ. Ματσούκα, Στερεά Ελλάς, ετ. 6ον, τευχ. 61, Ιούνιος 1974, σ.σ.9-10.

Ανωνύμου, «Υπάτη» Μια έκδοση που τιμά τα Ελληνικά Γράμματα, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.76-78.

Αποστολόπουλος Ι. Ευθύμιος, Η Οίτη, τα δάση της και τα νερά της, Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.105-108.

Αρσαλιώτης Κώστας, Γιώργης ο Γιαχνής, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.44-47.

Αρσαλιώτης Γ. Κ., Ο Λιάνακας, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.91-92.

Αρσαλιώτης Γ. Κ., Οι Κοντογιωργαίοι, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.74-79.

Ασπρουλάκης Ν. Κώστας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.39-43.

Ασπρουλάκης Κώστας, Ο Μπαρούσης, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.34-35.

Ασπρουλάκης Ν. Κώστας, Όνειρο ήταν…, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.65-68.

Ατέσης Βασίλειος, Επίσκοποι – Μητροπολίται Ύπατης Νέων Πατρών, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.21 – 24.

Β

 

Baker Julian, Γαλάνη-Κρίκου Μίνα, Το νομισματοκοπείο των Νέων Πατρών. Deniers tournois 14ου αι. μ.Χ., Οβολός, αρ. 7, εκδ. Οι φίλοι του Νομισματικού Μουσείου, Αθήνα, 2004, σ.σ.409-427.

Bêquignon Yves, Η κοιλάδα του Σπερχειού (επιμ. Κωνστ. Κοτσίλης), Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.93-97.

Bouchon Richard, Οι μεγάλες Οικογένειες της Υπάτης κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.108-116.

Βαλέτας Γ., Αγανίκη Αινιάνος-Μαζαράκη μια λησμονημένη ποιήτρια, Ηώς, 50, 1961, σ.σ.27-29.

Βασιλείου Ι. Πάνος, Άνθιμος Αρχιδιάκονος, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.14-16.

Βασιλείου Πάνος, Ίδρυμα υποτροφιών Σπύρου και Ελένης Ρούσκα στην Υπάτη, Στερεά Ελλάς, τευχ. 134, Αύγουστος 1980, σ.σ.27-28.

Βασιλείου Πάνος, Οι Κοντογιανναίοι και η σφαγή των παιδιών του Χατζή – Χρήστου Οικονόμου, Φθιώτις, τ. 14, σ.119.

Βασιλείου Ι. Πάνος, Υπαταίοι αγωνιστές στην εποποιία του Μεσολογγίου, Υπάτη, τ. 6, Δεκέμβριος 1981, σ.σ.32-33.

Βασσάλος Στέλιος, Υπάτη και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.13-20.

Βλαχογιώργος Νίκος, Οι δωρητές μας, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.105-107.

Βλαχογιώργος Νίκος, Πολλά και διάφορα από το θησαυροφυλάκιο της μνήμης, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.82-86.

Βλαχογιώργος Νίκος, Πολλά και διάφορα, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.99-103.

Βλαχογιώργος Νίκος, Στην Ελένη Δ. Αδαμοπούλου, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.17-19.

Βορτσέλας Ιω., Φθιώτις η προς νότον της Οθρυος, ήτοι απάνθισμα ιστορικών και γεω­γραφικών ειδήσεων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, εν Αθήναις, 1907, 518 σελίδες.

Βουρνάς Τάσος, Η μάχη της Υπάτης-Ήττα και διάλυση των ανταρτών στο Το ελληνικό 1848 (Ιστορική μελέτη), εκδ. Πολιτικές και λογοτεχνικές εκδόσεις, 1956, σ.σ.117-120.

 

Γ

 

Johas Jim, «ΥΠΑΤΗ». Αλησμόνητο χωριό, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.81-83.

ΓΑΓΓ-Παλαιοκαστρίτης, Ο σαμαράς, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.69-74.

Γαλλής Κώστας, Θερμοπυλιώτης Τάκης, Μια ανταπόκριση του Ιωάννου Φ. Βερέττα στα 1876 στην «Παλιγγε­νεσία» για την Υπάτη, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.112-116.

Γιαννόπουλος Γ. Ιωάννης, Έπαινος του ακμάζοντος Πατριτζίκ (Νέαι Πάτραι) στο Η περιήγησις του Εβλιά Τσελεμπή ανά την Στερεάν Ελλάδα, Ελληνική Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών, τ. 2, 1969-1970, σ.σ.155-156.

Γιαννόπουλος Γ. Ιωάννης, Καζάς Πατρατζικίου στο Η διοικητική οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την τουρκοκρατίαν 1393-1821 (διατριβή), ΕΚΠ Αθηνών, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 18. Αθήνα, 1971, σ.σ.102-105.

Γιαννόπουλος Ι. Νικ., Αρχαιολογήματα Υπάτης μετ’ αντιγράφων, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, τ. 6, 1902, σ.σ.247-253.

Γιαννόπουλος Ι. Ν., Η Υπάτη κατά την αρχαιότητα, Αρμονία, τ. 1, αρ. 10, 1900, σ.σ.633-645.

Γιαννόπουλος Νικ.,  Ο δικέφαλος αετός, το στέμμα των βυζαντινών αυτοκρατόρων, η ιστορία του εμβλήμα­τος. Ανάγλυφον της Υπάτης, Θεσσαλία, αρ. 4285 και 6, Βόλος, 31 Αυγ.-1 Σεπτ. 1913.

Γιαννόπουλος Νικ., Τα αυτοφυή ιαματικά ύδατα της Υπάτης. Μέρος β’. Ιστορία της πόλεως Υπάτης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ημών, Αθήναι, 1905, 56 σελίδες.

Γιαννόπουλος Ι. Νικος,  Υπάτη. Νέαι Πάτραι, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής  Εταιρείας της Ελλάδος, αρ. 7, 1917, σ.σ.441-458.

Γιοφύλης Φ., Αγανίκη Μαζαράκη η Ρουμελιώτισσα νοικοκυρά και από τας παλαιοτέρας ποιητρίας, Ελεύθερος άνθρωπος, 20.07.1932, σ.2.

Γκίκας Δημ. Αθανάσιος, Λουτρά Υπάτης (Ιστορία και στοργικές μνήμες), εκδ. Δήμος Υπάτης, 2001, 125 σελίδες.

Γκίκας Π. Γιάννης, Το κάστρο Νέων Πατρών στο Κάστρα – ταξίδια, εκδ. Αστήρ, Αθήνα, 1990, σ.σ.266-286.

Γκιόλιας Μάρκος, Διακεκριμένες Ελληνίδες, στο Εγκυκλοπαίδεια της γυναίκας, τομ. 4, Αθήνα, 1964, σ.σ.510-511.

Γκιόλιας Μάρκος, Οι Αινιάνες και η συμβολή τους στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό, Φθιωτικά Χρονικά, Λαμία, τ. 2, 1981, σ.σ.7-93.

Γκιόλιας Μάρκος, Αινιάν Δημήτριος στο Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Χάρη Πάτση, τ. 1, 1968.

Γλέζ[ος] Π[έτρος], Σπύρος Ματσούκας, Νέα Εστία, 58, ετ. ΚΘ΄, αρ.672, 01. 07. 1955, σ.σ.890-891.

Γόνης Δημήτριος, Έγγραφα για μητροπολίτες των Νέων Πατρών, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.66-79.

Γόνης Β. Δημήτριος,  Ιωάννης Κωστομοίρης – Μεσοποταμίτης, Μητροπολίτης Νέων Πατρών (Υπάτης), Αθήνα, 1995.

Γόνης Β. Δημήτριος,  Η βυζαντινή Υπάτη, Υπάτη, τ. 17-19, 1987, σ.σ.113-147.

Γόνης Β. Δημήτριος, Προβλήματα περί την πλήρωση του κενού μητροπολιτικού θρόνου Νέων Πατρών μετά την απελευθέρωση της πόλεως από τον φραγκικό ζυγό, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.125-146.

Γούδας Ν. Αναστάσιος, Αινιάνες στο Πολιτικοί άνδρες : Ιωάννης Καποδίστριας, Όθων Α’, Μεταξάδες, Σπ.Τρικούπης, Δεληγιάνναι, Νοταράδες, Σισίναι, Βαλτίνοι, Λοϊδωρίκαι, Αινιάνες, Γεώργιος Πάνου και Λυκούργος Λογοθέτης, εκδ. Πάσσαρης Γ. Νικήτας, Αθήνα, 1869-1876.

 

Δ

 

Δ. Η. Ε. (Ευθυμιόπουλος Τάκης), Τα τοπωνύμια «Κουρναρίτσα και Αρσαλή», Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.46 και 53.

Δ. Η. Ε. K.G. 21207, Μεγάλη Βδομάδα – Πικρές αναμνήσεις ενός υπαταίου από γερμανικό στρατόπεδο, Υπάτη, τ. 6, 1981, σ.σ.40-41.

Δαμβέργης Α., Χημική ανάλυσις των εν Υπάτη ιαματικών υδάτων, Γαληνός, τομ. 26, 1891.

Δελόπουλος Γεώργιος, Νέα στοιχεία για την Υπάτη της Φραγκοκρατίας, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία) 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Δήμου Λαμιέων, Λαμία, 2007, σ.σ.42-52.

Δελόπουλος Γιώργος, Υπάτη – «πολλά ονόματα» ή ένα και μόνο; (μέρος  Α’), Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.113-129. Και (μέρος Β’), Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.30-55.

Δελόπουλος Δ. Γεώργιος, Φράγκικα τοπωνύμια της περιοχής Υπάτης, , Υπάτη, τ. 50, 2006, σ.σ.60-68.

Δεριζιώτης Λάζαρος, Ζούκας Αλέξανδρος, Πανάγου Βασιλική, Κατσαρού Γλυκερία, Πίνδος : Λαμία «Δομοκός, Υπάτη, Σπερχειός», Έλλα, Λάρισα, 2003, 191 σελίδες.

Δήμα – Λιούλια Γωγώ, Ύμνος στην Υπάτη,  Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.2.

Δημούλης Στέργιος, Θανάσης Κ, Καρυαμπάς, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.94-98.

Διγενή Σεμίνα, Υπάτη: η πολίχνη των μικρομεσαίων ανασυντάσσεται, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.61-62.

Δικήτας Ευάγγελος, Πολιτιστική ανάπτυξη της Υπάτης, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.16-17.  

Δικήτας Ευάγγελος, Στη χώρα των Αινιάνων, Υπάτη, τ. 2, Δεκέμβριος 1979, σ.σ.13-15.

 

Ε

 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Λουτροπόλεις και ιαματικαί πηγαί : 1951-1952-1953/Υπάτη, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1954, 170 σελίδες.

Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων, Ιαματικά ύδατα των Λουτρών Υπάτης, Βασιλική τυπογραφία Ραφτάνη – Παπαγεωργίου, Αθήνα, 1905, 56 σελίδες.

Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων, Σχολεία Λαμίας και Υπάτης 16-19ου αιώνα, στο Η παιδεία επί τουρκοκρατίας. Ελληνικά σχολεία από της αλώ­σεως μέχρι Καποδιστρίου, 2 τ., Αθήναι, 1936, σ.σ. Α’ τ. 254, 273, 284-5, Β’ τ., 287, 296.

Ευαγγελόπουλος Γ. Θανάσης, Τα ιαματικά λουτρά Υπάτης, Λαμία, 1985, 112 σελίδες.

Ευθυμιόπουλος Ηρωδ. Δημήτριος, 40 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.27-30.

Ευθυμιόπουλος Χρήστος, Αλέξανδρος Γεωργίου Ζαφείρης, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.61-63.

Ευθυμιόπουλος Χρήστος, Επιμνημόσυνος λόγος (η τραγωδία της Υπάτης), Πνευματική Ρούμελη, τ. 23, Λαμία, 1983.

Ευθυμιόπουλος Χρήστος, Η τραγωδία της Υπάτης, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.71-76.

Ευθύμιος, Μητροπολίτης Νέων Πατρών, Ευθυμίου του Μαλάκη, μητροπολίτου Νέων Πατρών (Υπάτης) : τα σωζόμενα/12ος αι, σειρά Θεολογική βιβλιοθήκη «Ανατύπωσις εκ της «Θεολογίας» τομ. ΙΘ’ και Κ’, αρ.2, εν Αθήναις, Τυπογραφείο Ελλήνων Επιστημών, 1937-1949.

Ευσταθίου-Παγουροπούλου Έλλη, Η Υπάτη καίγεται, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.48-51.

Ευστρατιάδης Παναγιώτης, Προξενικά ψηφίσματα από την Υπάτη, Αρχαιολογική εφημερίς, περίοδος 2α, τευχ. 17ο, 1874, σ.σ.488-490.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Κάστρο Υπάτης – Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης, The Castle of Hypati – The restoration and enhancement project, Λαμία, 2015, 32 σελίδες.

 

Ζ

 

Ζ. Δ. Α., Οι Αινιάνες Γεώργιος και Δημήτριος, Ελληνική Επιθεώρησις, τομ. 20, αριθ. φύλλου 236, 1927, σ.σ.8-9.

Ζαγκανά Νικ. Ιωάννα, Οι φίλοι μας Ουγγαρέζοι στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.150-151.

Ζαναντρίς (Ιωάννα Ανδριανοπούλου), Ο εθναπόστολος Σπύρος Ματσούκας (Με αφιέρωση της συγγραφέως στον Άγγελο Δόξα) Αθήνα, 1958, 151 σελίδες.

Ζαπαντιώτη Ανδριανή, “Virginia” Βιρτζίνια Υπάτης, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.56-59.

Ζαπαντιώτης Γιάννης, «Η σπηλιά της γιαγιάς», Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.89-93.

Ζαπαντιώτης Ιωάννης, Αναμνήσεις από τη μαθητική μου ζωή στο Στρατώνα, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.77-82.

Ζαπαντιώτης Ιωάννης,, Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.77-80.

Ζαπαντιώτης Δ. Ιωάννης, Τα σταυραδέλφια (Αναμνήσεις Ιωάννη Δ. Αργυρόπουλου), Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.129-131.

Ζαπαντιώτης Ιωάννης, Το πολιτιστικό ’85-«Το κάτι άλλο» στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.113-116.  

Ζαπαντιώτης Ιωάννης, Το πολιτιστικό ’87, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.193-197.  

Ζαφείρη Ν. Ευγενία, Δόξα Υπάτης Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.36.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Η λειψή αλατιέρα, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.94-96.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Μνήμες κατοχής (μέρος Α’), Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.102-114.

Και Μνήμες Κατοχής (μέρος Β’), Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.51-67.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο γάμος του Σκαμπαρδώνη – Παλιοί τύποι της Υπάτης, Υπάτη, τ. 6, 1981, σ.σ.42-47.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο γέρος μου, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.61-65.

Ζαφείρης Κώστας, Ο καπετάν Τζιοβάρας, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.64-68.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο Καραούλης, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.64-66.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο Καρδινάλιος, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.63-70.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο Νταλίπης, Υπάτη, τ. 3, Ιούνιος 1980, σ.σ.20-22.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο ντελάλης, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.65-69.

Ζαφείρης Κώστας, Ο Παπαγεώργης, Υπάτη, τ. 1, Ιούνιος 1979, σ.σ.17-19.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο Πέγκας, ο Χοϊδάς και οι Ολυμπιακοί αγώνες, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.38-41.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο Σταθάκος και η άρκτος, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.152-154.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο Σταύρος, Υπάτη, τ. 2, Δεκέμβριος 1979, σ.σ.16-18.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Ο Τερτίγκας, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.18-19.

Ζαφείρης Γ. Κ., Ο Χαμπαράκιας, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.39-42.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Οι Βασακαραίοι, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.43-46.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Οι τρεις σωματοφύλακες, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.71-73.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Οι τρεις Χάριτες, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.46-49.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Παλιοί τύποι της Υπάτης, 1999, 133 σελίδες.

Ζαφείρης Γ. Κώστας, Πικρές αλήθειες για την ερήμωση των χωριών και των κωμοπόλεων της υπαίθρου, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.79-81.

Ζαφείρης Κ. Αλέκος, Για την εξέλιξη της Υπάτης, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.28-31.

Ζαφείρης Κ. Αλέκος, Η εξέλιξη του οικισμού της Υπάτης, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.4-7.

Ζαφείρης Κ. Αλέκος, Η εξέλιξη του οικισμού Υπάτης, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.17-18.

Ζαφείρης Κ. Αλέκος, Θανάσης Καταραχιάς, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.58-59.

Ζαφείρης Κ. Αλέκος, Λίγα για την ανάπτυξη της Υπάτης, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.23-24.

Ζαφείρης Νικ., Το ολοκαύτωμα της Υπάτης (17-6-1944), Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.59-62.

Ζαφειροπούλου Ντιάνα, Βασιλικού Νίκη, Δούμα Ελευθερία, Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας-Υπάτη, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2007, 23 σελίδες.

Ζαχαρής Λάμπρος, Σπύρος Κατσιγιαννόπουλος, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.20-23.

Ζήκας Ν., Οι «Αινιάνες» στην Ουγγαρία, Υπάτη, τ. 17-19, 1987, σ.σ.234-238.

Ζιτσαία Χρυσάνθη, Σπ. Ματσούκας (1870-1928), Φθιωτικά Χρονικά, τ. 6, Λαμία, 1985, σ.σ.75-78.

Ζιώγας Δημήτριος, Η Υπάτη και το μέλλον της, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.103-105.

Ζιώγας Κ. Δημήτριος, Ιωάννης Παπακυριαζής: Ο ήρωας του Λαχανά – 21 Ιουνίου 1913-21 Ιουνίου 1993 80 χρόνια από τη θυσία του, Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.12-16.

Ζορμπάς Απόστολος, Στη γραφική Υπάτη, Υπάτη, τ. 3, Ιούνιος 1980, σ.σ.17-18.

Ζορμπάς Απόστολος, Το προξενιό, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.23-25.

Ζορμπάς Απόστολος, Καλάβρυτα – Υπάτη, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.54-55.

 

 

 

Η

 

Ηλιόπουλος Γ. Αγγ., Σχολεία της Φθιωτιδοφωκίδος 1889-1890, Φθιώτις, τ. 20-21, έτος Ε’, 1959, σ.σ.111-114.

 

Θ

 

Θ. Α. Λ., Αθανάσιος Περδικάκης – πρεσβύτερος (1898-1984), Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.107.

Θ. Α. Λ., «Στρατώνας»: Ένα αντιπροσωπευτικό ιστορικό μνημείο διαβρώνεται και καταρρέει…, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.97.

Θ. Α. Λ., Η πρώτη εκδήλωση προβολής δημοτικού τραγουδιού και χορού στις 27 Αυγούστου στη Λαμία, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.80-82.

Θ. Α. Λ., Ιερεμίας Ζήκας – ιερομόναχος (1918-1984), Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.105-106.  

Θ. Α. Λ., Σπύρος Δ. Κατσιγιαννόπουλος (1872-1940), Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.15-25.

Θ. Α. Λ., Το καριοφίλι του ήρωα της Αλαμάνας Θανά­ση Διάκου στο Μουσείο της Ιστορικής και Εθνονολογικής Εταιρίας, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.101.

Θεαγένης (Δ. Σ.), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.36-38.

Θεοδώρου Αφροδίτη, Αγανίκη Αινιάνος- Μαζαράκη,η πρώτη γυναίκα ποιήτρια της Φθιώτιδας, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία) 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2007, Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Δήμου Λαμιέων, Λαμία, 2010,  σ.σ. 745-752.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, 17 Ιουνίου 1944. Μνήμες από το ημερολόγιο της κατοχικής Υπάτης – απόσπασμα, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.1-2.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, «Αξιοποίηση» και παραμόρφωση της λαϊκής μας κληρονομιάς, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.1-3.

Θερμοπυλιώτης Τάκης,  Αθα­νάσιος ο Μετεωρίτης, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.8-20.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, Η Υπάτη στα 1882, Υπάτη, τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.25-35.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, Ιερομνήμων Δημάκης, πρόκριτος κι αγωνιστής του Πατρατζικίου, Υπάτη, τ. 5, 1981, σ.σ.25-31.

Επίσης ως, Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Στερεά Ελλάς, τ. 46, Νοέμβριος 1972, σ.22-24.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, Κινδυνεύουν ψηφιδωτά στην Υπάτη (αναδ. από Φθιωτική αλλαγή, Αθήνα, Σεπτ. 1981), Υπάτη, τ. 6, 1981, σ.σ.1-3.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, Πάνος Γ. Κορκόβελος, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.5-10.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, Πως είδε την Υπάτη (Πατρατζίκι) ο Άγγλος περιηγητής W. M. Leake στις αρχές του 19 αιώνα, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.46-52.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, Το ήθος και το φρόνημα του Σπύρου Ματσούκα (Ο εθναπόστολος της Ρούμελης αυτοβιογραφούμενος), Στερεά Ελλάς, ετ. 6ον, τευχ. 61, Ιούνιος 1974, σ.σ.2-3.

Θερμοπυλιώτης Τάκης, Υπαταίοι μάρτυρες στα χρόνια της κατοχής, Στερεά Ελλάς, ετ. 15ο, τευχ. 168, Ιούνιος 1983, σ.σ.16-19.

 

Κ

 

Croitoru Ion, Το ζήτημα της παραμονής και της δράσεως του Μητροπολίτη Νέων Πατρών (Υπάτης) Γερμανού στη ρουμανική χώρα (Ουγγροβλαχία), Αθήνα , 2011.

Κ. Γ. Ζ. Αρσαλιώτης Κώστας, «Χάριτι και οικτιρμοίς», Υπάτη, τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.15-17.

Κ. Δ., Μια μαρτυρία για τις τελευταίες στιγμές των πατριωτών που εκτελέστηκαν για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, Εθνική Αντίσταση, τ.73, Δεκέμβρης 1991, σ.σ.38-39.

Κ. Ι. Κ., 40 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα της Υπάτης, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.21-32.

Κ. Ι. Κ., Το Α’ Συνέδριο Φθιωτικών ερευνών στα Λουτρά Υπάτης, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.122-125.

Κ. Ι. Σ., Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής Άλκη Κεραμίδα, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.205-209.

Κ. Ι. Σ., Γιάννης Γ. Μπάτσιος (1929-1981), Υπάτη, τ. 6, Δεκέμβριος 1981, σ.σ.63-64.  

Κ. Ι. Σ.,  Γοργοπόταμος και Υπάτη, Υπάτη τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ. 77. Δ 374

Κ. Ι. Σ., Δραστηριότητες του «Ιδρύματος Σπύρου και Ελένης Ρούσκα», Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.132-137.

Κ. Ι. Σ., Θανάσης Γ. ΙΙαπακυριαζής (1898-1942), Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.19-22.  

Κ. Ι. Σ., Περικλής Ιω. Αμπλιανίτης (1881-1981), Υπάτη, τ. 6, Δεκέμβριος 1981, σ.σ.75-77.

Κ. Ι. Σ., Ο εθνικός δρυμός της Οίτης, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.110-113.

Καγιαλής Τάκης, Δημήτριος Αινιάν στο Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της έως τον Πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τ. Δ, 1830-1880, εκδ. Σοκόλης, Αθήνα, 1996, σ.σ.116-133.

Καγιαλής Τάκης, Ένας συμπαθητικός άνθρωπος του 19ου αιώνα, Το Βήμα, 05. 02. 1995.

Καγιαλής Τάκης, Η κοινωνική πεζογραφία του Δημητρίου Αινιάνος, Το Βήμα, 26. 02. 1995.

Κακαβάς Γεώργιος, Η πολιτιστική κληρονομιά του καταλανικού φεουδαρχικού κράτους της Νεοπάτριας (Νέαι Πάτραι/Υπάτη) από την ίδρυση του το 1318-1319 μέχρι σήμερα, Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.19-29.

Κακαβάς Γεώργιος, Θρύλοι και παραδόσεις για τις μάγισσες και τις φαρμακίδες της Υπάτης, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.101-113.

Κακαβάς Γεώργιος, Υφαντή Αλεξία, Η αρχαιολογική έρευνα στο Κάστρο της Υπάτης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Πολιτισμός», στο Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 3, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Βόλος 12.3-15.3.2009. Τόμος ΙΙ: Στερεά Ελλάδα, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2012, σ.σ.1287-1301.

Κακογιάννης Κ. Θάνος, Ο μπαρμπά – Χαρμπής (Θανάσης Πολύζος), Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.96-98.

Κακογιάννης Σταύρος, «Τις πταίει»;, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.168-170.

Κακογιάννης Σταύρος, Μερικά προβλήματα της Υπάτης, Υπάτη, τ. 6, Δεκέμβριος 1981, σ.σ.77-78.

Κακογιάννης Σταύρος, Ο κόμπος έφθασε στο χτένι, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.109-110.

Κακογιάννης Σταύρος, Προβλήματα της σημερινής Υπάτης, Υπάτη τ. 8, 1982, σ.σ.51-55.

Κακογιάννης Σταύρος, Προτάσεις – ιδέες για μια Υπάτη δυναμική και ελκυστική, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.147-149.

Καλαντζή-Σμπυράκη Αικατερίνη, Διεθνής Ημέρα Μουσείων – Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.25-27.

Καλαντζή-Σμπυράκη Αικατερίνη, Η διαχρονική παρουσία της Υπάτης στη σκηνή της ιστορίας, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.                                         129-132.

Καλαντζή-Σμπυράκη Αικατερίνη, Η παρουσία της Υπάτης στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή εποχή, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία) 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Δήμου Λαμιέων, Λαμία, 2007,  σ.σ.459-462.

Καλαντζή-Σμπυράκη Αικατερίνη, Παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο στην Υπάτη, 1979.

Καλογήρου Π. Αντώνης, Πεζοπορικές διαδρομές στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 50, 2006, σ.σ.87-98.

Καλοκαιρινός Χρ., Οι Αινιάνες, οι παλαιοί κάτοικοι της περιοχής Αγυιάς. Πανθεσσαλικό Λεύκωμα, 1927, σ.263.

Καλφιώτης Σταύρος, Ελένη Δημ. Αδαμοπούλου (1948-1975), Υπάτη, τ. 46-49,  2003, σ.σ.13-14.

Καλφιώτης Σταύρος, Μια επίσκεψη στη Μονή Αγάθωνος, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.45-48.

Καμηλάκης Ιω. Παναγιώτης, Η εμπορική πανήγυρη («Παζάρι του Σταυρού») της Υπάτης Φθιώτιδος (ανάτυπο) Αθήνα , 2011.

Καπράλος Δ. Κ., Τα Λουτρά της Υπάτης (οδοιπορικόν σημείωμα), Παρνασσός, τ. 11, έτος ΙΕ’, 1893, σ.σ.820-833.

Καπράλος Δ. Κωνσταντίνος, Υπάτη, Φθιωτικά χρονικά, τομ. 7, 1986, σ.σ.239-244.  

Καπράλος Δ. Κ., Υπάτη: Οδοιπορικόν σημείωμα, Παρνασσός, 14, αρ. 3, 1891, σ.σ.167-174.

Καπράλος Δ. Κ., Υπάτη: Οδοιπορικόν σημείωμα, Απόλλων, 8, αρ. 90, 1892, σ.σ.88-90.

Συνέχεια, Υπάτη: Οδοιπορικόν σημείωμα, Απόλλων, 8, αρ. 91, 1892, σ.σ.102-103.

Καραγεώργος Π. Βασίλης, Βοτανική χλωρίδα της Υπάτης, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.106-107.

Καραγεώργος Στυλ. Βασίλειος, Οι Καταλανοί και το δουκάτο Νέων Πατρών, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.111-124.

Καραγιάννης Δημήτριος, Η λαϊκή φορεσιά «ντμασιά» των γυναικών της περιοχής Υπάτης, Υπάτη, τ. 30-32, Δεκέμβριος 1994, σ.σ.59-65.

Καραγιάννης Δημήτριος, Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης στη γενέτειρα του Υπάτη-Αγιοφάνειες και λαϊκά δρώμενα, Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.8-15.

Καραγιάννης Δημήτριος, Ο ναός αγίου Νικολάου Υπάτης, Υπάτη, τ. 17-19, 1988, σ.σ. 13-19.

Καραγιάννης Δημήτρης, Ο χαλασμός της Υπάτης στο τελευταίο τέταρτο του 18 αιώνα, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.36-39.

Καραγιάννης Δημήτριος, Τα τραγούδια των Χατζαίων, Οι ρίζες, 1984.

Καραγιάννης Δημήτριος,  Το κάστρο της Υπάτης, Υπάτη, τ. 6, 1981, σ.σ.37-39.

Καραγιάννης Η. Θεόδωρος, Οι ασήμαντοι (ιστορικό μυθιστόρημα), Αθήνα, 2014, 390 σελίδες.

Καρανικόλας Δημήτρης, Φιλολογικό μνημόσυνο για την Ελένη Δ. Αδαμοπούλου, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.121-125.

Καραπέτσας Αθανάσιος, Λάμπρου Ιωάννης, Σπύρος Ματσούκας : Ο άγνωστος εθναπόστολος, εκδ. Μπατσιούλας, Αθήνα, 2009, 179 σελίδες.

Καραπλής Β. Γεώργιος, Προσκύνημα εις τον τάφον του Ηρακλέους, Στερεά Ελλάς, τευχ. 31, Αύγουστος 1971, σ.σ.28-27.

Καραχάλιου Χρ. Σόφη, Αγανίκη Αινιάν, Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο, 1967, τ. 11, σ.σ.141-143.

Καραχάλιου Χρ. Σόφη,  Το μοναστήρι του Αγάθωνος. Ταξιδιωτικό, Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο, τευχ. 14, 1968-70, σ.σ.166-167.

Καραχάλιος Χρ., Οι Κοντογιανναίοι, Φθιωτικά χρονικά, 1985.

Καρέτσος Γιώργος, Τρίγκας Παναγιώτης, Τσαγκάρη Κωνσταντίνα, Χλωρίδα της Οίτης. Ενδημικά και σπάνια είδη, εκδ. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», Αθήνα, 2014, 304 σελίδες

Καρφής Ιωάννου Λεωνίδας, Απόλλων των Δελφών και Απόλλων ο Υπαταίος, Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.67-74.

Καρφής Ιωάννη Λεωνίδας, Οι Αινιάνες και το Κοινόν των Αινιάνων, ιστότοπος Σ.Ε.ΕΘ.Α., 17 Ιουνίου 2008.

Καστριώτης Τάκης, Ιστορικά ανέκδοτα-Δώδεκα Κοντογιανναίοι δεκατρείς ταμπράδες, Υπάτη, τ. 46-49,  2003, σ.σ.167-168.

Κατσιγιαννοπούλου Μαγδαληνή, Αθανάσιος Απ. Λαϊνάς (ιερεύς) Στον Παπαθανάση (ποίημα), Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.50.

Καψάλης Δ. Γερ., Αινιάνες στο Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2, εκδ. Πυρσός,Αθήνα,1927,σ.σ.762-763.

Καψάλης Κώστας, Ισραηλιτινή παροικία Υπάτης, Υπάτη, τευχ. 20-21, Δεκέμβριος 1988-Ιούνιος 1988, σ.σ.63-66.

Κεραμίδας Άλκης, Ζητώ τη συνδρομή σας για το χτίσιμο του χωριού μου,  Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.17-18.

Κλάρας Μπάμπης, Ο αγωνιστής – μνήμη Τάκη Φίτσου, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.23-28. Επίσης, Φθιωτικά Γράμματα, τ. 10, Αθήνα, 1978.

Κλάρας Μπάμπης, Το κάδρο του παππού, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ. 33-35.

Κλάρας Δ. Μπάμπης, Το μοναστήρι της Υπάτης, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.3-9.

Κοντογεωργίου Γρηγορίου Λουκία, Πάσχα 1990, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.106-108.

Κοντογιάννης Π., Κοντογιαναίοι. Κλέφτες αρματωλοί αγωνισταί, Αθήνα, 1924, 28 σελίδες.

Κόντογλου Φώτης, Το κάστρο Νέας Πάτρας-Υπάτης, Υπάτη, τ. 17-19, 1988, σ.σ.3-4.

Κορκόβελος Γ. Ιωάννης, Το χρονικό μιας πόλης (17 Ιουλίου 1944), Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.60-62.

Κορκόβελος Γ. Νίκος, Γεώργιος Νικ. Κορκόβελος (1875-1943), Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.99-102.

Κορκόβελος Γ. Παν., Αντί για στεφάνι μαχαίρια, Υπάτη, τ. 3, Ιούνιος 1980, σ.σ.1-4.

Κορκόβελος Π., Η Υπάτη στην Αντίσταση, Ρουμελιώτικη Ζωή, τ. 5, 1986.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, J. Α. ΒUCΗΟΝ-Η Στερεά Ελλάδα και ο Μοριάς, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984,  σ.σ.69-76.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, 17 Ιουνίου 1944 – η Υπάτη στις φλόγες. Η καταστροφή μιας ιστορικής πολιτείας, Ιστορία εικονογραφημένη, τευχ. 520, Ιούνιος 2012, σ.σ.96-99.

Κοτσίλης Ι. Κωνσταντίνος, Άρτα – Υπάτη, Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.60-63.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Γέλως. Ένας θεός της αρχαίας Υπάτης και της Σπάρτης, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.69-83.

Επίσης, Στερεά Ελλάς, ετ. 35ο, τομ. ΛΕ, τευχ. 410, Αύγουστος 2003, σ.σ.21-27.

Κοτσίλης Κώστας, Διμισκή: Μια βρύση της Υπάτης με μεγάλο ιστορικό όνομα. Η μάνα του Καραϊσκάκη πέρασε από την Υπάτη;, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.239-248.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Δρ Λούντολφ Στεφανί (1816-1887). Ταξίδι σε μια μοναδική περιοχή της Βορ. Ελλάδας, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.67-71.

Κοτσίλης Ι. Κωνσταντίνος, Επιγραφή του Άργους που αναφέρεται στους Υπαταίους, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.107-112.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Ευπόλεμος Υπαταίος – Στρατηγός της Αιτωλικής Συμπολιτείας, Υπάτη, τ. 50, 2006, σ.σ. 24-40.

Επίσης, Στερεά Ελλάς, ετ. 38ο, τομ. ΛΗ, τευχ. 447, Σεπτέμβριος 2006, σ.σ.11-16.

Κοτσίλης Κώστας,  Η Αγία Υπάτη : Από το θρύλο στην Ιστορία. Η πόλη με τη μεγάλη προσφορά στην Ορθοδοξία, Εθνικός Αγών, Λαμία, 1992.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Η δεύτερη και Τρίτη μάχη της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 35ο, τομ. ΛΕ, τευχ. 415, Ιανουάριος 2004, σ.σ.8-11.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Υπάτη και ο τάφος

του σεβαστοκράτορος Νέων Πατρών Ιωάννου Β’ Αγγέλου Κομνηνού Δούκα, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.21-37.

Επίσης, στο Η Υπάτη στην εκκλησιαστική ιστορία, την εκκλησιαστική τέχνη και τον ελλαδικό μοναχισμό (Υπάτη 8-10 Μαΐου 2009)-πρακτικά, Αθήνα , 2011.

Κοτσίλης Ι. Κωνσταντίνος, Η ζωή στην μετεπαναστατική Υπάτη-Οι βασιλείς Όθων και Αμαλία στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.87-101.

Κοτσίλης Ι. Κωνσταντίνος, Η μάχη της Αλαμάνας άρχισε από την Υπάτη, Υπάτη
τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.56-59.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Η Νέα Πάτρα (Υπάτη) του 13ου αιώνα, Στερεά Ελλάς, ετ. 38ο, τομ. ΛΗ, τευχ. 449, Νοέμβριος 2006, σ.17

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Η πολιορκία της Υπάτης από τους Βυζαντινούς το 1275 κατά τον Νικηφόρο Γρηγορά, Στερεά Ελλάς, ετ. 32ο, τομ. ΛΒ, τευχ. 373-374, Ιούλιος Αύγουστος 2000, σ.σ.8-12.

Επίσης, Η πολιορκία της Υπάτης από τους Βυζαντινούς το 1275 κατά τον Νικηφόρο Γρηγορά στο Περί του μεγάλου πολέμου ον εποιήσαντο κατά του Θετταλού Σεβαστοκράτορος οι Ρωμαίοι, Θεσσαλικό ημερολόγιο, τομ. 35, Λάρισα, 1999, σ.σ.171-180.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Η πρώτη μάχη της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 33ο, τομ. ΛΓ, τευχ. 383, Μάιος 2001, σ.σ.11-12.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Η Τούρκικη Διοίκηση και ο Καζάς Πατρατζικίου (επαρχία Υπάτης), Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.54-58.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Η Υπά­τη – με το φακό του Τούρκου περιηγητή Ελβιά Τσελεμπή, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.24-26.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Η Υπάτη στις αρχές του 20ου αιώνα και ο εκλο­γικός κατάλογος του 1915, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.91-109.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Καρπαία ο πανάρχαιος χορός των Αινιάνων, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.85-89.

Επίσης, Ο πανάρχαιος χορός των Αινιάνων-Καρπαία, Στερεά Ελλάς, ετ. 32ο, τομ. ΛΒ, τευχ. 369, Μάρτιος 2000, σ.σ.18-19.

Κοτσίλης Ιω. Κωνσταντίνος, Ματιές σε νομίσματα της Υπάτης, Υπάτη, τ. 1, Ιούνιος 1979, σ.σ.29-31. Ματιές σε νομίσματα της Υπάτης (Β΄ μέρος), Υπάτη, τ. 2, Δεκέμβριος 1979, σ.σ. 23-27.

Κοτσίλης Ι. Κωνσταντίνος, Μεγάλα έργα πολιτισμού στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.72-75.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Μετά τον θρίαμβο της Αράχωβας η άτυχη εκστρατεία του Καραϊσκάκη προς απελευθέρωση της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 36ο, τομ. ΛΣΤ, τευχ. 421, Ιούλιος 2004, σ.σ.9-10.

Κοτσίλης Ι. Κώστας, Ναυάγιο στο Σπερχειό, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.163-165.

Κοτσίλης Ι. Κωνσταντίνος, Ο Αλή Πασάς στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.62-65.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου και ο δικέφαλος αετός της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 36ο, τομ. ΛΣΤ, τευχ. 420, Ιούνιος 2004, σ.σ.10-11.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Οι Καταλανοί στη Νέα Πάτρα (Υπάτη), Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.32-36.

Κοτσίλης Κώστας, Περιοδεία του Όθωνος στη Ρούμελη το 1839, Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.109-121.

Κοτσίλης Ι. Κώστας, Πληθυσμιακή έρευνα του 1828. Έκθεση του Γάλλου προξενικού πράκτο­ρος Ζεσερέ ντε Σαιν Ντενίς, Υπάτη, τ. 6, Δεκ. 1981, σ.σ.48-52.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Προβλήματα για το χρόνο ίδρυσης της Ι, Μ. Αγάθωνος, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.119-135.

Επίσης, Προβλήματα για το χρόνο ίδρυσης και τους κτίτορες της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, Στερεά Ελλάς, ετ. 34ο, τομ. ΛΔ, τευχ. 399, Σεπτέμβριος 2002, σ.σ.20-25.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Σφραγίδες και σύμβολα της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 32ο, τομ. ΛΒ, τευχ. 376, Οκτώβριος 2000, σ.15.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Ταξίδι  στην  Οθωμανική  αυτοκρατορία. Felix de Beaujour (1765-1836),  Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.98-102.

Κοτσίλης Ι. Κωνσταντίνος, Το Μουσειακό υλικό για το ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Υπάτης, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.64-73.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Τουρκοκρατία στην επαρχία Νέων Πατρών (Υπάτης). Ιμπλιάκια (τσιφλίκια) στην επαρχία Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 38ο, τευχ. 448, Οκτώβριος 2006, σ.4.

Κοτσίλης Ι. Κωνσταντίνος, Υπάτη-Οιταίοι-Αινιάνες. Με επιγραφές από την Υπάτη (Αρχαιολογικές μελέτες από τον Ludwig Ross-Λειψία 1861), Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.35-62.

Κοτσίλης Κωνσταντίνος, Φραγκίσκος Περιλλά-Υπάτη (Néo – Patras), Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.79-84.

Κουλούρης Χρήστος, Δήμος Αναγνωστόπουλος, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.108-111.

Κουλούρης Ν. Χρήστος, Χριστούγεννα στη Φθιώτιδα, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.6-7.

Κουτρούμπας Γ. Θεόδωρος, Ο Άγιος Ηρωδίων, πολιούχος της Υπάτης, Υπάτη, τ. 30-32, Δεκέμβριος 1994, σ.σ.56-58.

Κουτρούμπας Ευθ. Δημήτριος, Η Υπάτη στις «Μεταμορφώσεις» του Απουληίου,

Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.87-110.

Κουτσουλέλος Κ. Δημ., Δύο εξέχουσες δασκαλικές μορφές, Παρνασσός Γιωτόπουλος-Κωνσταντίνος Κουσουλάκος (1867-1947)-Βίοι παράλληλοι, Στερεά Ελλάς, ετ. 30ο, τομ. Λ, τευχ. 344, Φεβρουάριος 1998, σ.σ.11-12.

Κουτσουλέλος Κ. Δημ., Σπερχειός, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.40-43.

Κουτσουλέλος Κ. Δημ., Στη χώρα των Αινιάδων, Στερεά Ελλάς, ετ. 23ο, τευχ. 265, Ιούλιος 1991, σ.σ.25-27.

Κωτούλας Κ. Ιω., Οι Καταλανοί (βόρειοισπανοί) εις την Θεσσαλίαν και την Φθιώτιδα (1309-1383). Αθήναι: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, 1953, 23 σελίδες.

Κώτση Ευαγγελία, Κρέτσης Απόστολος, Γεωλογική και Υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή της Υπάτης, Αθήνα, 2009.

 

Λ

 

Λαζανάς Ι. Βασ., Αρχαία Ελληνικά επιγράμματα εμπνευσμένα από την περιοχή της Υπάτης, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.4-7.

Λαζανάς Ι. Βασ., Ελένη Δημ. Αδαμοπούλου – Μερικές απόψεις για το ποιητικό της έργο, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.8-21.

Λαζαρίδης Π., Βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία… Φθιώτιδος και Φωκίδος. Λαμία, Αχινός, Βελίτσα, Υπάτη, Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 16, 1960, σ.σ.145-148.

Λαζαρίδης Π., Λουτρά Υπάτης, Λαμία, μονή Αγάθωνος, Αχινός, Νεράιδα, Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 25, 1970, σ.σ.265-268.

Λαζαρίδης Π., Λουτρά Υπάτης, ψηφιδωτό δαπέδου παρά θέσιν «Βαρκά», παλαιοχριστιανική βασι­λική, Υπάτη, ψηφιδωτά Αγίου Νικολάου, Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 28, 1973, σ.σ.321-325.

Λαζαρίδης Π., Μονή Αγάθωνος, Βυζαντινή μονή Μελινίτζης, Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 19,  1964, σ.σ.230-236.

Λαζαρίδης Π., Μονή Αγάθωνος, μονή Μεταμορφώσεως, Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 20, 1965, σ.σ.308 -310.

Λαζαρίδης Π., Μονή Αμφίκλειας, μονή Αγάθωνος, Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 22, 1967, σ.σ.292-294.

Λαζαρίδης Π., Μονή Δαμάστας, μονή Αγάθωνος, μονή Αντινίτσης, μονή Αγίου  Βλασίου… μονή Ταξιαρχών Νεράιδας, Άγιος Δημήτριος Μαυρίλου, Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 17, 1961-62, σ.σ.160-169.

Λαζαρίδης Π., Ναός Αρχοντικής Λαμίας, παλαιοχριστιανική βασιλική εις Λουτρά Υπάτης, μονή Δαμάστας, Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 23, 1968, σ.252.

Λαϊνάς Γεώργιος, Άγιος Ηρωδίων, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.58-59.

Λαϊνάς Γεώργιος, Μεγάλα έργα Δήμου Υπάτης, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.69-71.

Λαϊνάς Γεώργιος, Υπάτη-γενέτειρα ηρώων, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.131-135.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος,  Αγαθωνίτες μοναχοί στην εθνεγερσία του 1821, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.49-66.

Επίσης (με διαφορές), Αγαθωνίτες μοναχοί στην εθνεγερσία του 1821, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.221-232.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Αγανίκη Αινιάνος – 150 χρόνια από τη γέννησή της (1838-1988), Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.3-50.

Επίσης, Αγανίκη Αινιάνος – Μαζαράκη / 150 χρόνια από τη γέννησή της (1838-1988), Φθιωτικά Τετράδια, αρ. 6, Αθήνα, 1989, 50 σελίδες.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος (Θ.Α.Λ.), Αγανίκη Αινιάνος (1838-1892) Αντιπροσωπευτικοί στίχοι της, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.1.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Αγανίκη Αινιάν 1838-1892, Φθιώτις, τομ. 3, 1957, σ.σ.125-127, 234-237.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (Φθιωτική Αγιολογία), Αθήνα, 1983, 16 σελίδες.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Αλέκος Παρνασσού Μυλωνάς (1908-2000), Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.17-42.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Απ το χρονικό της καταστροφής της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 11ο, τευχ. 121-122, Ιούλιος-Αύγουστος 1979, σ.σ.19-22.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Αφιέρωμα στον Υπαταίο εθναπόστολο και ποιητή Σπύρο Ι. Ματσούκα-60 χρόνια από το θάνατό του (1928-1988), Υπάτη, τ. 17-19, 1988, σ.σ.33-98.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Γερμανός. Μητροπολίτης Νέων Πατρών – Υπάτης ο μελωδός της Φθίας, Στερεά Ελλάς, τευχ. 48, Ιανουάριος 1973, σ.σ.40-42.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος,  Γοργοπόταμος-Υπάτη (1942-1992) μια επέτειος, το βαρύ τίμημα της Υπάτης, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.1-6.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Γρηγόριος μητροπολίτης Νέων Πατρών – Υπάτης. Ο νεομάρτυς της Φθίας, Στερεά Ελλάς, ετ. 5ο, τευχ. 56, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1973, σ.σ.16-19.

Επίσης, Πατρατζικιώτης Τάκης, Γρηγόριος. Μητροπολίτης Ν. Πατρών-Υπάτης. Ο Νεομάρτυρας της Φθιώτιδας, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.50-55.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος (Θ. Α. Λ.), Δαμασκηνός Βράκας-αρχιμανδρίτης (1936-1985), Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.117-119.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Δημήτριος Μηνογιάννης (1914 – 1996), Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.106-109.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος,  Ελένη Δ. Αδαμοπούλου (8.2.1948-9.8.1975)-Δέκα χρόνια απ’ την αποδημία της, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.3-16.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ένα άγνωστο κείμενο του Χρ. Καψάλη για την Υπάτη, Υπάτη, τ. 17-19, 1987, σ.σ.106-119.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ένας λησμονημένος Υπαταίος αγωνιστής του ’21-Νικόλαος Ασημακόπουλος (1780/90-1862), Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.70-78.  

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Επιμνημόσυνη ωδή στα θύματα κατοχής του δήμου Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 7ο, τευχ. 76-77, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1975, σ.σ.14-15.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος,  Η ανακήρυξη της Υπάτης σε «Μαρτυρική Πόλη», Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.2-9.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Η αποστολή του Γεωργίου Αινιάνος στην περιοχή του Πατρατζικίου (Υπάτης) ως φιλικού, Στερεά Ελλάς, ετ. 15ο, τευχ. 171, Σεπτέμβριος 1983, σ.σ.22-25.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Η γεωργοτεχνική σχολή της ιεράς μονής Αγάθωνος, Λαμία, 1959.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Η εκκλησία Νέων Πατρών Υπάτης (συνέχεια και τέλος),                                          Φθιώτις,τ.20-21,έτοςΕ’,1959,σ.σ.139-141.                                                                                                                                                                      Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Η μητρόπολις Νέων Πατρών – Υπάτης, Φθιώτις, αριθ. 22, έτος Ε’, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1959, σ.σ.230-232, 327-329.

Επίσης Στερεοελλαδική Εστία, 1960, σ.σ.64-67, 140-145, 231-233.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Η Υπάτη στις φλόγες 17.06.44, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.8-13.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ιερά μονή Αγάθωνος. Αθήνα, 1984, 96 σελίδες.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ιερά μονής Αγάθωνος, Αθήναι, 1991.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ιστορική και λυρική ξενάγηση στα Φθιωτικά μοναστήρια, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.24-26.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Να δοθεί τιμητικά ο τίτλος του μητροπολίτη Νέων Πατρών (Υπάτης) σε τιτουλάριο επίσκοπο, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.11-17.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ο Αρματολισμός και το Πατρατζίκι, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.23-27.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος (Θ. Α. Λ.), Ο ζωγράφος Βασίλης Σ. Σίμος, Υπάτη, τ. 9, 1983, σ.σ.25-30.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ο Σπύρος Ματσούκας και ο απόδημος Ελληνισμός-50 χρόνια από το θάνατό του(1928-1978), Στερεά Ελλάς, ετ. 11ο, τευχ. 115, Ιανουάριος 1979, σ.σ.8-13.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ο Σπύρος Ματσούκας και τα «βάσανα» του ανδριάντος του Αθανασίου Διάκου, Στερεά Ελλάς, ετ. 5ο, τευχ. 51, Απρίλιος 1973, σ.σ.13-17.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ο Στρατώνας στην κατηγορία των διατηρητέων ιστορικών μνημείων, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.1-3.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ο Στρατώνας της Υπάτης και ο χρόνος κατασκευής του, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.4-7.

Επίσης,  Ο στρατώνας της Υπάτης και ο χρόνος κατασκευής του, Στερεά Ελλάς, ετ. 19ο, τευχ. 221, Νοέμβριος 1987, σ.σ.7-8.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Πνευματική Υπάτη ευρετήριο ύλης θεμάτων του περιοδικού «Υπάτη» τεύχη 1- 20 (1979-1988), Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.171-187.

Επίσης, Φθιωτικά Τετράδια, αρ. 7.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Πολύκαρπος, μητροπολίτης Υπάτης, Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο, τευχ. 4, 1960, σ.σ.94-96.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Σπύρος Ματσούκας, Στερεοελλαδική Εστία, τ. 11-12, Λαμία, 1961, σ.241.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Ματσούκας Σπύρος στο Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 10, εκδ. Χάρη Πάτση, Αθήνα, χ.χ.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Σπύρος Ματσούκας (Ένα κείμενο του Ζ. Παπαντωνίου), Στερεά Ελλάς, ετ. 6ον, τευχ. 61, Ιούνιος 1974, σ.σ.5-6.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος,  Σπύοος Ματσούκας. Μια ζωή αφιερωμένη στην πατρίδα (Μικρή ανθολό­γηση), Αθήνα, 1988. 222 σελ.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος,  Σπ. Ματσούκας, ο ρουμελιώτης εθναπόστολος και ποιητής, Αθήνα, 1962.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Το μυστικόν του Σπύρου Ματσούκα (Ένα κείμενο του Π. Νιρβάνα), Στερεά Ελλάς, ετ. 6ον, τευχ. 61, Ιούνιος 1974, σ.4.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Το Συναξάρι ενός τόπου, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.1-16.

Επίσης Το συναξάρι ενός τόπου (Το χρονικό της καταστροφής της Υπάτης, 17 Ιουλίου 1944), Αθήνα, 1985, 32 σελίδες.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Το φθιωτικό ’21 μέσα απ’ τα ιστορικά έγγραφα. Γιάννος Αλατόγιαννος (1790-1853), Στερεά Ελλάς, ετ. 15ο, τευχ. 166, Απρίλιος 1983, σ.σ.24-25.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Το Φθιωτικό ’21 μέσα απ’ τα ιστορικά έγγραφα. Δημάκης Ιερομνήμων (1790-1860), Στερεά Ελλάς, ετ. 16ο, τευχ. 185, Νοέμβριος 1984, σ.σ.2-5 και 32.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Το Φθιωτικό ’21 μέσα απ’ τα ιστορικά έγγραφα. Δημήτρης Χατζη-Οικονόμου Χατζίσκος, Στερεά Ελλάς, ετ. 16ο, τευχ. 186, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.6-7.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Το φθιωτικό ’21 μέσα απ’ τα ιστορικά έγγραφα. Νικόλαος Ασημακόπουλος (1862), Στερεά Ελλάς, ετ. 15ο, τευχ. 165, Μάρτιος 1983, σ.σ.14-19.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Τρία πεζά του Σπύρου Ματσούκα, Στερεά Ελλάς, ετ. 6ον, τευχ. 61, Ιούνιος 1974, σ.σ.11-13.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Υπαταίοι αγωνιστές του ’21, Το Πατρατζικιώτικο ’21 μέσα από ιστορικά κείμενα.

Α. Στερεά Ελλάς ετ. 18ο, τευχ. 199, Ιανουάριος 1986, σ.σ.18-20

Β. Στερεά Ελλάς ετ. 18ο, τευχ. 200, Φεβρουάριος 1986, σ.σ.27-30

Γ. Στερεά Ελλάς ετ. 18ο, τευχ. 201, Μάρτιος 1986, σ.σ.16-21.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Υπάτη: Φύλλα επικοινωνίας και πολιτιστικής καλλιέργειας, εκδ. Σύνδεσμος Υπαταίων ο «Αγιος Ηρωδίων», Αθήνα, 1999, 128 σελίδες.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Φθιώτες αγωνιστές μέσα απ’ τα ιστορικά έγγραφα. Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Στερεά Ελλάς, ετ. 17ο, τευχ. 187, Ιανουάριος 1985, σ.10.

Λαϊνάς Αθαν. Θεόκτιστος, Φθιώτες αγωνιστές του ’21 – Παναγιώτης Ξηροτύρης (1790;-1870;), Στερεά Ελλάς, ετ. 17ο, τευχ. 189, Μάρτιος 1985, σ.23.

Λάνδερερ Ξαβέριος, Περιγραφή των εν Κύθνω Αιδιψώ και Υπάτη ιαματικών υδάτων και οδηγίαι περί της χρήσεως αυτών, τύποις Κωνσταντίνου Αντωνιάδου, Αθήνα, 1850, 96 σελίδες.

Λάνδερερ Ξαβέριος, Περί των εν Υπάτη θερμών υδάτων, Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων, τομ. 1, αρ. 7, 1837, σ.σ.106-107.

Λάνδερερ Ξαβέριος, Περιγραφή των εν Υπάτη, Αιδιψώ και Θερμοπύλαις θερμών υδάτων, Βασιλική Τυπογραφία, 1836, 16 σελίδες.

Λάππας Τάκης, Αγανίκη Αινιάνα-Μαζαράκη. Μια άγνωστη Ρουμελιώτισσα ποιήτρια, Στερεά Ελλάς, τευχ.45, Οκτώβριος 1972, σ.σ.8-12.

Λάππας Τάκης, Από τη ζωή του ρουμελιώτη ποιητή Σπύρου Ματσούκα, Στερεά Ελλάς, τευχ. 15, Απρίλιος 1970, σ.σ.7-8.

Λάππας Τάκης, Δημήτριος Αινιάν – Γέρο-Πανουριάς στο Ρουμελιώτες στην επανάσταση, τ. Β, Αθήνα, 1958, σ.σ.5-14.

Λάππας Τάκης, Ιστορικά αναμνηστικά από το μοναστήρι Αγάθωνα. Στερεά Ελλάς, ετ. 15ο, τευχ. 166, Απρίλιος 1983, σ.σ.2-5.

Λάππας Τάκης, Ιστορικές αναδρομές. Αγανίκη Αινιάνα-Μαζαράκη, Νέα σκέψη, έτος 13, τευχ. 144, 1975, σ.σ.121-127.

Λάππας Τάκης, Παλιές αρχόντισσες. Η Αγανίκη Μαζαράκη, Η γυναίκα και το σπίτι, τευχ. 153, 04. 12. 1955, σ.41.

Λάππας Τάκης, Πρώτες ενέργειες και χρήση των λουτρών Υπάτης, Φθιωτικά Χρονικά, τ. 3, 1982, σ.σ.55-63.

Λάππας Τάκης, Σπύρου Ματσούκα ανέκδοτα, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.20-22. Δ 137

Λάππας Τάκης, Τα Λουτρά της Υπάτης, Υπάτη, Ιούνιος 1980, τ. 3, σ.σ.14-26.

Επίσης, Στερεά Ελλάς, Μάιος 1972, τευχ.40, σ.8.

Λάππας Τάκης, Το Μεσολόγγι του Δ. Αινιάνα, Υπάτη, τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.8-10.

Λεγκίτσα Στεφανία-Φωτεινή, Υπάτη στο Ιαματικές πηγές-Θεσμικό πλαίσιο (πτυχιακή εργασία), ΤΕΙ Πειραιά-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αθήνα, 2014, σ.σ.48-50.

Λέλης Κ. Θ. Γεώργιος, 1843 – εκλογομαγειρέματα στην Επαρχία πρ. Νέων Πατρών, (Α’ Μέρος) Υπάτη, τ. 50, 2006, σ.σ.77-86. (Β’ Μέρος) Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.75-84.

Λέλης Κ. Γεώργιος, Αρχειακές αποκαλύψεις, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.111-112.

Λέλης Κ. Θ. Γεώργιος, α). Διαχρονική εξέλιξη του θεσμού των Δημογεροντιών Ζητουνίου και Πατρατζικίου και συνεδριακή σύναξη αυτών στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. β). Μία ιδιόμορφη πώληση – παραχώρηση των κτημάτων των χωριών Πελασγίας, Μύλων και του οικισμού Μαχαλά, στον Αχμέτ εφέντι τον Ιούλιο του 1821, Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία-Αρχαιολογία-Λαογραφία) 20-21 Σεπτεμβρίου 2003, Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Δήμου Λαμιέων, Λαμία, 2005, σ.σ.227-240.

Λέλης Κ. Γεώργιος, Η περιπετειώδης σταδιοδρομία του Γρηγορίου Ιωάννου, ως μοναχού και ηγουμένου της μονής Αγάθωνος, τα κειμήλια και η περιουσιακή κατάσταση της μονής κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως του 1821 και την πρώτη δεκαετία της οθωνικής περιόδου, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία-Αρχαιολογία-Λαογραφία) 3-4 Νοεμβρίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Κάστρου Λαμίας, Λαμία, 2002, σ.σ.122-140.

Λέλης Κ. Γεώργιος, Ιστορικά κείμενα – Από την καθημερινή ζωή των προγόνων μας, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.116-118.

Λέλης Κ. Γεώργιος, Ιστορικές Μαρτυρίες, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.256-262.

Λέλης Κ. Θ. Γεώργιος, Κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Υπάτη κατά το 1840-1850, Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.70-75.

Λεούσης Γ. Ν., Ιαματική πηγή Υπάτης, Αθήναι, 1961, 122 σελίδες.

Λεούσης Γ. Ν., Στατιστικαί λουσθέντων εν Υπάτη κατά τας λουτρικάς περιόδους 1930-1937, Δελτία ιαματικών πηγών Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τευχ. 3-4-5.

Λεούσης Γ. Ν., Τα ιαματικά λουτρά εν τη θεραπεία των νόσων της καρδίας και των αγγείων. Η εν Υπάτη λουτροθεραπεία, Πειραιάς, 1932, 36 σελίδες.

Λεούσης Γ. Ν., Υδρογεωλογικαί έρευναι της ιαματικής πηγής Υπάτης, 1958.

Λέων Νικόλαος, Η ιστορία της Υπάτης μέσα από το μουσείο της. Πολιτισμικές διαδρομές στη Φθιώτιδα (πτυχιακή εργασία), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 23-10-2013, 51 σελίδες.

Λιακόπουλος Κ. Γεώργιος, Οι οθωμανικές επιγραφές της Υπάτης (Badracik), στο Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 3, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης Βόλος 12-15/3/2009, τόμος ΙΙ: Στερεά Ελλάδα, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2012, σ.σ.1323-1333.

Λιάμπη Κατερίνη, Παρουσίαση και εικονογραφία των νομισματικών εκδόσεων των Αινιάνων, Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.17-34.

Επίσης, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990. Πρακτικά, Κοινότητα Λουτρών Υπάτης. Λαμία, 1993, σ.σ.39-53.  

Λουκόπουλος Δ. Νίκος, Η «Ηρακλέους  Πυρά» στην Οίτη, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.47-51.

Λυκούρη – Λαζάρου Έλλη, Βιβλιογραφία επαρχίας Φθιώτιδας, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.377-404.

 

Μ

 

Μαζαράκης – Αινιάν Κ. Ιωάννης, Δημήτριος Αινιάν (1800-1881), Στερεά Ελλάς, ετ. 6ον, τευχ. 63-64, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1974, σ.σ.39-42. Συνέχεια ), Στερεά Ελλάς, ετ. 6ον, τευχ. 65-66, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1974, σ.σ.35-38.

Μαμαγκάκης Ανδρέας, Στη μνήμη του αγίου Ηρωδίωνα, Υπάτη, τ. 15-16, 1986, σ.σ.62-66.  

Μαμαλούκα Ευαγγελία, Δημάκης Παπακυριαζής (1903-1941), Υπάτη τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.85-86.

Μαντάς Θ. Χρήστος, Τα στοιχειά της Υπάτης, Υπάτη, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.44-45.

Μαργαρίτης Γιώργος, Ιστορία του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου (1946-1949), εκδ. Βιβλιόραμα, τόμος 1, Αθήνα, 2001, σ.252.

Μαρίνος Γ. Παύλος, Φραγκόπουλος Α. Ιωάννης, Η θερμομεταλλική πηγή Υπάτης : υδρογεωλογική, υδροδυναμική, γεωχημική και γεωτεχνική μελέτη της πηγής και της περί αυτήν περιοχής : ανεύρεσις νέας θερμομεταλλικής εστίας : etude hydrogeologique, hydrodynamique, geochimique et geotechnique de la source et de sa region environnante, decouverte d’un nouveau foyer thermomineral, Athenes, Laboratoire de Geologie de l’Universite, 1973.

Ματσούκα Αρ. Ζωή, Ιερός Ναός Αγίου Ηρωδίωνος Υπάτης, Υπάτη, τ. 46-49,  2003, σ.σ.117-118.

Μηνογιάννης Αλ. Δημήτριος, Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (1305-1383), Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.37-39.

Επίσης, Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (1305-1383), Η Λαδικού, τ. 9, 1991-92, σ.σ.16-17.

Μηνογιάννης Αλ. Δημ., Εκκλησίες και εξωκκλήσια της Υπάτης, Φθιωτικά χρονικά, τομ. 7, 1986, σ.σ.228-234.

Μηνογιάννης Αλ. Δημ., Ένα στιχούργημα του Αλέκου Δ. Λυμπερόπουλου, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.248-249.

Μηνογιάννης Αλ. Δημήτριος, Η εικόνα της Παναγιάς Προυσού και η Υπάτη, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.108-111.

Μηνογιάννης Αλ. Δημήτριος, Η ληστεία της Μονής Αγάθωνος, Στερεά Ελλάς, ετ.23ο, τευχ. 261-162, Μάρτιος-Απρίλιος 1991, σ.12.

Επίσης, Νεχωρίτικα Νέα, τ. 18, 1990, σ.σ.40-41.

Μηνογιάννης Α. Δ., Η Υπάτη ανάμεσα στην ομορφιά και τις αναμνήσεις, Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.125-128.

Μηνογιάννης Αλ. Δημ., Λαογραφικά σκαριφήματα Υπάτης, Φθιωτικά χρονικά, τ. 6, 1985, σ.σ.149-157.

Μηνογιάννης Α. Δημήτριος, Νοσταλγία, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.112.

Μηνογιάννης Αλ. Δημήτριος, Ο Απόστολος Ηρωδίων-Ο ιδρυτής της Φθιωτικής Εκκλη­σίας, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.38-41.

Επίσης, Η Λαδικού, τ. 8, 1990, σ.σ.23-25.

Μηνογιάννης Αλ. Δημήτριος,  Οι Αινιάνες, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.81-84.

Μηνογιάννης Αλ. Δημ.,  Πατρατζικιώτικο αρχοντολόϊ, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.80-84.

Και Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.110-115.

Μηνογιάννης Α. Δημ., Πατρατζικιώτικοι αντίλαλοι Α’, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.66-68.

Πατρατζικιώτικοι αντίλαλοι Β’ Υπάτη τ. 8, Δεκέμβρης 1982, σ.σ.62-66.

Μηνογιάννης Αλ. Δημ., Ταξίδι στην περιοχή Υπάτης. Οδοιπορικό σημείωμα, Νεχωρίτικα Νέα, τ. 20, 1992, σ.σ.36-37.

Μηνογιάννης Δημήτρης, Το μοιρολόγι της Υπάτης (17 Ιουνίου 1944), Υπάτη, τ. 3, Ιούνιος 1980, σ.5.  

Μηνογιάννης Αλ. Δημήτριος, Τοπωνύμια και βρύσες της Υπάτης και της περιοχής, Φθιωτικά χρονικά, τ.10, 1989, σ.σ.58-64.

Μικραγιαννανίτης Γεράσιμος (μοναχός), Ακολουθία της ευρέσεως της θαυματουργού ει­κόνος της Παναγίας Αγάθωνος, σειρά φθιωτική αγιολογία, εκδ. Αστήρ, Αθήναι, 1980, 32 σελίδες.

Μικραγιαννανίτης Γεράσιμος (μοναχός), Ακολουθία του αγίου ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου Ηρωδίωνος επισκόπου Νέων Πατρών-Υπάτης μαρτυρήσαντος εν Υπάτη, σειρά φθιωτική αγιολογία, εκδ. Αστήρ, Αθήναι, 1980, 24 σελίδες.

Μιχαλόπουλος Η. Ανδρέας, Τετράπτυχο : Τι είδα και τι άκουσα επί 25 ημέρες στο ήδη φυσικό περιβάλλον της Υπάτης; Η ιδέα και η θεωρία περί ψυχής; Η μάνα ως παιδαγωγός; Ιδιόγραφος πολιτική διαθήκη του Νίκου Λούβαρη : Ψυχογράφημα-Έργον 80ον, εκδ. Τούντας Σπ., Κυριάκος Ευθ., Αθήνα, 1986, 397 σελίδες.

Μίχος Κ. Απόστολος, Στη λατρεία της Αρτέμιδος- διηγήματα, Αθήνα, 1980, σ.σ.213-219.

Μπαλάσκα Δώρα, Στην ολόλευκη Οίτη, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.47-49.

Μπεράτης Κ. Θεόδωρος, Ο όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (20 Απριλίου) 700 χρόνια απ’ τη γέννησή του (1302-2002), Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.4-12.

Μπιζάκη Βασιλική, Οι σχέσεις των εθνών της κοιλάδας του Σπερχειού (Αχαιοί Φθιώται, Μαλιείς, Οιταίοι, Αινιάνες) νε τους Θεσσαλούς από τον 7ο αι. π.Χ. έως την επικράτηση των Ρωμαίων το 146 π.Χ., στο Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 3, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Βόλος 12.3-15.3.2009. Τόμος ΙΙ: Στερεά Ελλάδα, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2012, σ.σ.269-276.

Μπούγια Πολυξένη, Οι κτιστοί, καμαροσκεπείς τάφοι της κοιλάδας του Σπερχειού με αφορμή την εύρεση ενός νέου στο Αργυροχώρι Υπάτης, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.3-17.

Μπούνιας Αλκίνοος, Υπάτη ένα πανέμορφο χωριό της Φθιώτιδας με πολύ μακρινή ιστορία, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.72-73.

Μπραβάκος Παναγιώτης, Μελέτη κυανοβακτηρίων σε περιβάλλον θερμοπηγών (Υπάτη, Κονιαβίτικα, Θερμοπύλες), Αθήνα, 2008.

Μυλωνάς Π. Βασίλης, Ένα απομεσήμερο στον Μπουρνιά, Υπάτη, τ. 6, 1981, σ.σ.34-36.

Μυλωνάς Π. Βασίλης, Μαθητικά χρόνια στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.27-30.

Μυλωνάς Π. Βασίλης, Ο Κύρ Γιώργης ο Δραγάτης, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.41-43.

Μυλωνάς Π. Βασίλης, Το πανηγύρι της Υπάτης, Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.68-69.

Μυλωνάς Παρν. Αλέκος, Τοπική γλωσσική παράδοση-Του νυχτέρ’ τ’ς Γιώργινας, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.88.

Μώρης Θεόδωρος, Ψηφιδωτά από την Υπάτη, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.83-86.

 

Ν

 

Ν. Β., Γεώργιος Ιω. Ψαρρέας, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.87-88.

Ν. Δ. Β., Νέα ταλέντα, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.244-247.

Νάτσιος Θ. Δημήτριος, Άγνωστα ιστορικά στοιχεία περί της Μονής Αγάθωνος – Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 21ο, τευχ. 235, Ιανουάριος 1989, σ.σ.28-29.

Νάτσιος Θ. Δημήτριος, Ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του 1780 για το μοναστήρι Αγάθωνος Υπάτης. Εθνικός Αγών, Λαμία, 27-6-1975.

Νάτσιος Θ. Δημήτριος,  Ζαχαρίας Παπαγιάννης, ένας άγνωστος ήρωας από την Υπάτη, Στερεά Ελλάς, Δεκέμβριος 1976, σ.3.

Νάτσιος Θ. Δημήτριος,  Ιστορικά άγνωστα για τον Σπ. Ματσούκα, Φθιωτικά Χρονικά, τ. 1, Λαμία, 1980, σ.σ.41-47

Νάτσιος Θ. Δημήτριος, Οι μαθητές του ελληνικού σχολείου (σχολαρχείου) Υπάτης (1889-1929), Φθιωτικά χρονικά, τ.7, Λαμία, 1986, σ.σ.7-96.

Νάτσιος Θ. Δημήτριος, Τα ελληνικά σχολεία («σχολαρχεία») του φθιωτικού χώρου των ετών 1835-1929. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.335-340.

Νάτσιος Θ. Δημήτριος, Τα παιδιά του Δημήτρη Αινιάνα (1800-1881), Στερεά Ελλάς, ετ.10ο, τευχ. 107, Μάιος 1978, σ.8.

Επίσης, Φθιωτικά Χρονικά, τ.2, 1981.

Ντίνα Ασπασία, Παρουσίαση βυζαντινού μουσείου Υπάτης, Υπάτη, τ. 50, 2006, σ.σ.5-8.

 

Ξ

 

Ξηροτύρης Ζάχος, Αναμνήσεις του Σχολαρχείου Υπάτης,  Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.32-35.

Ξηροτύρης Ζάχος, Η μονή Αγάθωνος και ο ηγούμενος Γερμανός Δημάκος, Αθήνα, 1992.

Ξηροτύρης Ζάχος, Μάγισσες της Υπάτης, ρωμαϊκής και σύγχρονης εποχής, Υπάτη, τ. 50, 2006, σ.σ.74-76.

Ξηροτύρης Ζάχος, Μάγισσες και µάγια της νύχτας, Στερεά Ελλάς, ετ. 26ο, τευχ. 304, Οκτώβριος 1994, σ.σ.5-6.

Ξηροτύρης Ζάχος, Μνήμες από το παζάρι της Υπάτης, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.169-170.

Επίσης, Στερεά Ελλάς, ετ. 35ο, τομ. ΛΕ, τευχ. 414, Δεκέμβριος 2003, σ.4.

Ξηροτύρης Ζάχος, Νεράιδες και στοιχειά της Υπάτης, Φθιωτική Σκέψη, τ. 3-4, 1979.

Ξηροτύρης Ζάχος, Ο αράπης της Υπάτης, Υπάτη, τ. 2, Δεκέμβριος 1979, σ.σ.19-22.

Ξηροτύρης Ζάχος, Ο παλουκωμένος της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, τευχ. 16, Μάιος 1970, σ.7.

Ξηροτύρης Ζάχος,  Παλιές και σύγχρονες μάγισσες της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, τομ. 1, τευχ. 10, Νοέμβριος 1969, σ.σ.33-34.

Ξηροτύρης Ζάχος, Παναγιώτης Ξηροτύρης δήμαρχος Υπάτης και αγωνιστής του ’21, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.89-93.

Ξηροτύρης Ζάχος, Πως έπεσε το κάστρο της Ωριάς και της Υπάτης, Υπάτη, τ. 3, Ιούνιος 1980, σ.σ.23-25.

Ξηροτύρης Ζάχος, Πως η Υπάτη δεν έγινε έδρα επαρχείου, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.96-98.

Ξηροτύρης Ζάχος, Στοιχειά και στοιχειώματα. Θρύλοι και παραδόσεις, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.307-314.

Ξηροτύρης Ζάχος, Το Κάστρο της Υπάτης, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.42-45.

Ξηροτύρης Ζάχος, Το παζάρι της Υπάτης, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.74-80.   

Ξηροτύρης Ζάχος, Το Τουρκικό ποινολόγιο και ο παλουκωμένος της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 35ο, τομ. ΛΕ, τευχ. 409, Ιούλιος 2003, σ.4.

Ξηροτύρης Ζάχος, Χρήστος Τερτίγκας, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.44-46.

Ξηροτύρης Ιω., Πως είδε ο απλός κόσμος τον πόλεμο του 1912-1913, Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.78-84.

Ξηροτύρης Ν. Ιω., Στον ελατιά της Οίτης, Υπάτη τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.18-21.

 

Ο

 

Ο Βελονιστής, Τα μπάνια (ποίημα), Υπάτη, τ. 1, Ιούνιος 1979, σ.22.

Οικονομίδου Μαρία, Τρία ημίδραχμα των Αινιάνων «ευρήματος» από τις λοκρικές ή ευβοϊκές ακτές του 4ου αιώνα π. Χ., Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 37, 1982 και τ. 38, 1983.

Ο Ψηλός, Ο «γιατρός» (ποίηση), Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.92.

Ο Ψηλός, Ο «τέως» (ποίημα), Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.23.

Ο Ψηλός, Ομαδικά πυρά (ποίημα), Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.102.

Ο Ψηλός, Υπατίτιδα (ποίηση) Υπάτη, τ. 2, Δεκέμβριος 1979, σ.22.

 

 

 

Π

 

Π., Μια ποιήτρια. Αγανίκη Αινιάν-Μαζαράκη, Εφημερίς, 31 Οκτωβρίου 1892.

Π. Δ. Κ., Βασίλης Κ. ΙΙαπαποστόλου (1900 – 1952), Υπάτη, τ. 6, Δεκέμβριος 1981, σ.σ.62-63.

Παγουροπούλου  Έλλη, Ένας γάμος στην Κατοχή, Υπάτη, τ. 54, 2014, σ.σ.3-22.

Παγώνης Κώστας, Η άλλη όψη, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.88-90.

Πάλλας Ι. Δημήτριος, Η εκκλησία του Αγίου Ηρωδίωνος στην Υπάτη (ανάτυπο από του τιμητικού τόμου είς τον καθηγητήν Γεράσιμον Κονιδάρην «Αντίδωρον Πνευματικόν»), Αθήνα, 1981, 30 σελίδες.

Πάλλης Γιώργος, Δύο «Οδοιπορικά Σημειώματα» του 1891 και 1893 για την Υπάτη και τα Λουτρά Υπάτης, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.55-75.

Πάλλης Γιώργος, Ο κόσμος των νομισμάτων στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδος, Υπάτη, τ. 51, 2007,σ.σ.28-31.

Πάλλης Γιώργος, Οι τάφοι των ηγεμόνων των Νέων Πατρών, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.123-128.

Πάντος Α. Πάντος, Αινίς, Οιταία και Μαλίς – εκτός Λαμίας – κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Δέκα πέντε έτη αρχαιολογικών ερευνών (1975-1990),

Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.67-82.

Πάντος Α. Πάντος, Ανασκαφή Πυράς Ηρακλέους, Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.12-21.

Πάντος Πάντος, Η ανασκαφή της βασιλικής Λουτρών Υπάτης (1936-7), Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.40-46.

Πάντος Α. Πάντος, Οι ενεπίγραφοι λίθοι της Υπάτης – 1896, Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.19-20.

Πάντος Α. Π., Οι επαρχίες Δομοκού και Φθιώτιδος στο συνέδριο της Λυών για τη Θεσσαλία, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.7-16.

Πάντος Α. Πάντος, Στην Υπάτη πριν τριάντα χρόνια, Υπάτη, τ. 17-19, 1987, σ.σ.21-24.

Πάντου Μαίρη, Το Βυζαντινό Μουσείο στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 51, 2007,

σ.σ.22-24.

Παπαγεωργίου Κ. Νικόλαος, Στάμου Ι. Νικόλαος, Βιολογικές παρατηρήσεις και οικονομική ανάλυση στο εκτροφείο θηραμάτων Ι.Μ.Αγάθωνος – Λαμίας, εκδ. Διεύθυνση Δασικών Ερευνών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως, Αθήνα, 1978, 62 σελίδες.

Παπαδάμ Αθ. Δημήτριος (φιλολόγου-γυμνασιάρχου Β’), Το κάστρο της Υπάτης (Δράμα ιστορικής-εθνικής πλοκής), Αθήνα, 1961, 36 σελίδες.

Παπαευθυμίου Γ. Ελένη, Η νομισματική συλλογή του Κωνσταντίνου Κοτσίλη στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδος στην Υπάτη, 2010.

Παπαϊωάννου Μ., Τα ιαματικά ύδατα Υπάτης, Ιατρική εφημερίς του στρατού, τ. 3, 1890.

Παπαϊωάννου Χρήστος, Αρχιμανδρίτης Γερμανός Δημάκος. Συζητώντας με τον θρυλικό Παπα-Ανυπόμονο της Αντίστασης, Στερεά Ελλάς, ετ. 38ο, τομ. ΛΗ, τευχ. 446, Αύγουστος 2006, σ.σ.9-11.

Παπακυριαζής Αθαν. Γεώργιος, Συνταγματάρχης Ιωάννης Δημ. Παπακυριαζής – Αναφορά στον υπαταίο ήρωα των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, Αθήνα, 2012, 51 σελίδες.

Παπακυριαζής Αθαν. Γεώργιος, Τα βήματα για το Γοργοπόταμο και το τίμημα, εκδ. Εντός, Αθήνα, 2008, 122 σελίδες.

Παπακυριαζής Γ. Δημάκης, Οι εντυπώσεις μου από την ανάβαση στην Αρσαλή, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.190-192.

Παπακυριαζής Γιώργος, Ιωάννης Δημ. Παπακυριαζής. Ο ήρωας του Λαχανά, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.22-24.

Παπακωνσταντινίδης Α. Λεωνίδας, Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της ευρύτερης ορεινής περιοχής της Υπάτης με άξονα τον αγροτουρισμό, εκδ. Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, Αθήνα, 1989, 202 σελίδες.

Παπαποστόλου Κ. Δ., Ποικίλα για την Υπάτη, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.34-36.

Παπαρόδου Ν., Το δουκάτο της Υπάτης -Νέων Πατρών (1271-1319), Φθιωτικά Χρονικά, τ. 2, 1981, σ.σ.143-151.

Παπαρρόδου – Σαραντάκου Άννα, Γιάννης Παπαρρόδου, Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.102-104.

Παπαρρόδου – Σαραντάκου Άννα, Θυμάμαι, Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.120-124.

Παπασπηλιόπουλος Ι. Πολύκαρπος, Από την Τραχίνα στην Οίτη, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.25-28.

Πασαγιώτης Π. Ν., Ένα ταξίδι, όνειρο. Εντυπώσεις από τα Λουτρά, τον Αγά­θωνα και την Υπάτη, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.48-49.

Πατρατζικιώτης Τάκης, Δημήτριος Αινιάν, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.1-2.

Πατρατζικιώτης Τάκης, Ένα Πατρατζικιώτικο τραγούδι για τις αποκριές, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.111-112.

Πατρατζικιώτης Τάκης, Λησμονημένοι Υπαταίοι αγωνιστές του ‘21, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.80-87 και τ. 15-16, 1986, σ.σ.77-90.

Συνέχεια, Λησμονημένοι Υπαταίοι αγωνιστές (μέρος Β’), Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.77-90.

Πατρατζικιώτης Τάκης, Ο Δήμος της Υπάτης και το θέμα της ίδρυσης της νέας Κοινότητας Λουτρών – Υπάτης, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.9-11.

Πατρατζικιώτης Τάκης, Οι Σύλλογοι των γύρω χωριών της Υπάτης και η δρά­ση τους, Υπάτη τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.94-98.

Πατρατζικιώτης Τάκης, Το πολιτιστικό ’83 στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.36-42.

Πατρινός, Ίδρυμα Σπύρου και Ελένης Ρούσκα, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.113-118.

Πατρινός, Ο Δήμαρχος μας κ. Αλέκος Μυλωνάς μιλάει για όλα…, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.129-133.

Πατρινός, Συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.265-266.

Περδίκα Νίκη, Αγανίκη Αινιάν, Αθηναϊκά νέα, 08. 04. 1936.

Περτέσης Μ., Ελληνικαί μεταλλικαί πηγαί (φυσικοχημική ανάλυσις ιαματικού ύδατος Υπάτης), 1937.

Πετρίνης Α., Ιατρική στατιστική των κατά το έτος 1903 ποιησαμένων χρήσιν των λουτρών Υπάτης και ανυσιμότης αυτών  στο Ιαματικά ύδατα των Λ. Υπάτης, β’ έκδοση, Αθήνα, 1905, σ.σ. 48-56.

Πιττάκης Κ., Χρονικά εξ Υπάτης, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1839, σ. 209.

Πλατανιάς Θωμάς, Το εκτροφείον ευγενών θηραμάτων μονής Αγάθωνος-Υπάτης, Στερεά Ελλάς, τευχ. 17, Ιούνιος-Ιούλιος 1970, σ.σ.20-22.

Πουγκακιώτου Στέλλα, 150 χρόνια από την απελευθέρωση της Υπάτης, Υπάτη τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.39-48.

Πουγκακιώτου Στέλλα, Πολιτιστική δράση και δραστηριότητα προβλήματα-προτάσεις, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.54-56.

Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Η Υπάτη στην εκκλησιαστική ιστορία, την εκκλησιαστική τέχνη και τον ελλαδικό μοναχισμό (Υπάτη 8-10 Μαϊου 2009), Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Αθήνα, 2011.

Πρατίλας Λουκάς, Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης «Ηρακλής», Υπάτη, τ. 53, 2011, σ.σ.89-95.

 

Ρ

 

Robertson S. D., Ένα ελληνικό καρναβάλι (επιμ. Κώστα Κοτσίλη), , Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.84-89.

Επίσης, Στερεά Ελλάς, ετ. 35ο, τομ. ΛΕ, τευχ. 410, Αύγουστος 2003, σ.σ.27-29.

Rubio Y Lluch Antonio, Περί των καταλανικών φρουρίων της ηπειρωτικής Ελλάδος, μεταφ. Μαυράκης Ν. Γεώργιος, εκδ. Τυπογραφείον Εστία, Αθήναι, 1912, επανεκδ. με εισαγωγή Κοτσίλη Κωνσταντίνου, εκδ. Κουλτούρα, Αθήνα, 1991, σ.σ.52-73.

Επίσης Φθιωτικά χρονικά, τομ. 7, Λαμία, 1986, σ.σ.207-227.

Ραγκαβής Ρίζος Ιάκωβος, Πόλεις των Αινιάνων στο Τα Ελληνικά, τομ. Α΄, εκδ. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αθήνα, 1853, σ.σ.640-642 και 651-653.

Ραχιώτης Δ. Χρήστος, Η πανέμορφη Υπάτη, Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.84-88.

Ραχιώτης Δ. Χρήστος, Το παζάρι της Υπάτης, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.31-33.

Ρήγας Βελενστινλής, Νέος Ανάχαρσις στο Ρήγα Βελενστιλή Άπαντα τα σωζόμενα, εκδ. Βουλή των ελλήνων, Αθήνα, 2000, σ.σ.153-159.

Ροζάκη Σταυρούλα, Οι τρεις χάριτες σε ψηφιδωτό δάπεδο της Υπάτης, Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.9-18.

Επίσης, Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, τομ. XVI, τευχ. 1-2, 1983, σ.σ.132-141.

Ροζάκη Σταυρούλα, Βλαχογιώργος Δ. Νίκος, Οι τρεις Χάριτες της Υπάτης. Ένα μικρό κομματάκι από τους θαμμένους θησαυρούς της Υπάτης που ρίχνει βαριές ευθύνες στους ώμους των σύγχρονων υπαταίων, Φθιωτικά χρονικά, τ.7, Λαμία, 1986, σ.σ.235-238.

Ρούσκας Γιάννης, Spyros Matsoukas and the contribution of the Greek immigrants to the National Effort of 1912-13, International Commission of Military History, Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας, ACTA International SYMPOSIUM of Military History “Moudros ‘92” – “Pavlos Melas ‘92” for the 80 years since the First Balkan War of 1992, Greece, 1992, σ.σ.142-144.

Ρούσκας Γ. Γιάννης, «Ο Χρυσαετός» του Σπύρου Ματσούκα, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.95-96.

Ρούσκας Γιάννης, Γεώργιος Δροσίνης για το Σπύρο Ματσούκα, Πνευματική Ναυτική Καλλιέργεια, τ. 58, Αύγουστος 1996, σ.σ.250-254.

Ρούσκας Γ. Γιάννης, Γεώργιος Δροσίνης – Σπύρος Ματσούκας «Έτσι δένονται οι φιλίες», Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.78-83.

Ρούσκας Γ. Γιάννης, Η εμπορική και  βιοτεχνική εικόνα της Υπάτης (Έμποροι-επαγγελματίες, βιοτέχνες και τεχνίτες στην προπολεμική και μεταπολεμική Υπάτη) Μέρος Α’, Υπάτη, τ. 7, Ιούνιος 1982, σ.σ.53-61 και Μέρος Β’, Υπάτη τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.67-75.

Ρούσκας Γιάννης, Μυλοτόπια Μύλοι και μυλωνάδες, Στερεά Ελλάς, ετ. 32ο, τομ. ΛΒ, τευχ. 376, Οκτώβριος 2000, σ.σ.8-9.

Ρούσκας Γ. Γιάννης, Νερά και βρύσες της Υπάτης, Υπάτη, τ. 17-19, 1987, σ.σ.210-233.

Ρούσκας Γ. Ιωάννης, Ο Γάμος στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 1, Ιούνιος 1979, σ.σ.23-26.

Ρούσκας Ιω. Γιώργος, Ο Σύλλογος «Αινιάνες» και το χορευτικό συγκρότημα, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.53-55.

Ρούσκας Γιάννης, Οι νερόμυλοι του Κακάβου και του Ξηριά, Υπάτη, τ.3, Ιούνιος 1980, σ.σ.28-33.

Επίσης Στερεά Ελλάς, τ. 133, Ιούλιος 1980, σ.σ.8-13.

Ρούσκας Γιάννης, Σπύρος Ι. Ματσούκας, ο ραψωδός του Εθνικού μας Στόλου και η δράση των αντιτορπιλικών «ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ» ΚΑΙ «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13 (Α’ Βραβείο διαγωνισμού Ναυτικής Επιθεώρησης έτους 1992), Ναυτική Επιθεώρηση, τ. 477, Οκτώβριος 1992, σ.σ.229-284.

Επίσης, ανάτυπο. Αθήναι, 1992, 55 σελίδες.

Ρούσκας Γ. Γιάννης, Σπύρος Ματσούκας-ο τραγουδιστής του στόλου, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.40-42.

Ρούσκας Γ. Γιάννης, Το άλεσμα στο νερόμυλο, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.52-60.

Ρούσκας Γ. Γιάννης, Το τραγούδι των νερόμυλων Υπάτης , Στερεά Ελλάς, ετ. 24ο, τευχ. 271, Ιανουάριος 1992, σ.σ.17-19.

 

Σ

 

Σάθας Κ., Ανέκδοτος κώδιξ της μητροπόλεως Νέων Πατρών, Αττικόν Ημερολόγιον, τ. 3, 1869, σ.σ.197-209.

Σακκάς Β. Αλέξανδρος, 70 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Υπάτης, Υπάτη, τ. 54, 2014, σ.σ.23-30.

Σακκάς Β. Αλέκος, Η θυσία ενός πατριώτη πατέρα, Υπάτη, τ. 20-21, 1989, σ.σ.56-58.

Σακκάς Αλέκος, Πάσχα στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.156-158.

Σαλτερής Γ. Βασίλειος, Ο Γερμανός Νέων Πατρών και ο «καινός καλλωπισμός» στη μελοποίηση του στιχηραρίου : αισθητικές, μορφολογικές και υφολογικές παρατηρήσεις, Αθήνα, 2011.

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Αξιοποίηση της Οίτης, Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.141-147.

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Γιάννης Παπαρρόδου (1904-1941), Υπάτη, τ. 17-19, 1987, σ.σ.178-185.

Σάνδρης Κωνσταντίνος, Η μεγάλη θυσία (17 Ιουνίου 1944), Υπάτη, τ. 1, Ιούνιος 1979, σ.σ.3-4.

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Μετέωρα και Υπάτη. Τα 600 χρόνια του Μεγάλου Μετεώρου, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.3-6.

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Μνημόσυνο θυ­μάτων κατοχής, Υπάτη, τ. 2, Δεκέμβριος 1979, σ.σ.34-35.

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Ο κόσμος της Οίτης τίμησε τον ηγούμενο π. Γερμανό, Υπάτη, τ. 30-32, Δεκέμβριος 1994, σ.σ.12-18.  

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.21-24.

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Σύνδεσμος υπαταίων και φίλων της Υπάτης «Ο Άγιος Ηρωδίων» 30 χρόνια ζωής, δράσης, προσφοράς, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.4-10.

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Τα δέκα χρόνια του Συνδέσμου μας (1971-1981), Υπάτη, τ. 6, 1981, σ.σ.55-59.

Σάνδρης Ι. Κωνσταντίνος, Το θαύμα του ’40 (η Υπάτη στο έπος του ‘40), Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.122-128.

Σερδάρης Ιωάννης, Έξαρχος Κωνσταντίνος, Οι Άγιοι Ηρωδίωνας και Ιερουσαλήμ πρωτεργάτες εκχριστιανισμού της Φθιώτιδας, Λαμία, 2007.

Σιατόπουλος Δημήτρης, Αγανίκη Αινιάν, Γραμματολογική και Βιογραφική εγκυκλοπαίδεια, εκδ. Αφοι Παγουλάτου, τομ. ΙΙ, σ.σ.17-18.

Σιατόπουλος Δημήτρης, Ο ποιητής και ο ξενιτεμένος (η επική πορεία του Σπ. Ματσούκα στην Αμερική), Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.3-7.

Σιμόπουλος Ν. Θεόφιλος, Η Υπάτη. Η εκκλησία-μητρόπολις αυτής. Λόγιοι και συγγραφείς μητροπολίται, Αθήναι, 1981, 128 σελίδες.

Σίμος Βασίλης, Έκθεση ζωγραφικής Χρυσούλας Σφήκα στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.161-162.

Σκόκος Φ. Κ.,  Σπύρος Ματσούκας, Ημερολόγιο 1904, σ.381.

Σκόκος Φ. Κ., Αγανίκη Μαζαράκη, Εθνικόν Ημερολόγιον, 1893, σ.σ.202-208.

Σκούρας Αθ. Γεώργιος, Αγωνιστές του 1821 από την Υπάτη (Πατρατζικιώτες), Αθήνα, 1994, 30 σελίδες.

Σκούρας Αθ. Γιώργος, Η Λαδικού, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.83-85.

Σκούρας Αθ. Γεώργιος, Η μάχη της Αγάθωνης το 1822, Στερεά Ελλάς, ετ. 26ο, τευχ. 306,  Δεκέμβριος 1994, σ.σ.5-6   

Σκούρας Α. Γιώργος, Η μάχη της Σέλιανης, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.250-254.

Σκούρας Αθ. Γεώργιος, Η Μάχη του Αετού Υπάτης. Στερεά Ελλάς, τευχ. 38, Μάρτιος 1972, σ.σ.2-3.

Σκούρας Αθ. Γεώργιος, Η νίλα του Δράμαλη άρχισε από τη Φθιώτιδα. Ο Δράμαλης δεν πέρασε «αντουφέκηγος», Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.213-220.

Σκούρας Αθ. Γεώργιος, Η Υπάτη και οι αγωνιστές της του 1821, Φθιωτικά χρονικά, τ.7, Λαμία, 1986, σ.σ.97-148.

Σμοκοβίτης Β. Γ., Μια αληθινή πνευματική προσφορά του Συλλόγου Υπαταίων, Υπάτη, τ. 8, Δεκέμβριος 1982, σ.σ.60-61.

Σμπυράκη – Καλαντζή Αικατερίνη, Παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.76.

Σολόπουλος Θεμ. Νίκος, Ανάργυρος Κεραμίδας, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.134-137.

Σολόπουλος Νίκος, Βελισσάριος Ματσούκας (1859-1942/43), Υπάτη, τ. 13, Ιούνιος 1985, σ.σ.93-97.

Σολόπουλος Θεμ. Νίκος, Γιορτή της Αρσαλής, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.59-63.

Σολόπουλος Νίκος,  Η εμπορική και  βιοτεχνική εικόνα της Υπάτης, Υπάτη, τ. 10, Δεκέμβριος 1983, σ.σ.116-117.

Σολόπουλος Νίκος,  Μονή Αγάθωνος Υπάτης, Αθήνα, 1978, 80 σελίδες.

Σολόπουλος Νίκος, Οι απόκρηες και η … υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 3, Ιούνιος 1980, σ.σ.26-27.

Σολόπουλος Νίκος, Οι αρχαίες μάγισσες της Υπάτης και η σύγχρονη «Λύουσα», Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.40-42.

Σολόπουλος Νίκος, Παλιές εικόνες από την Υπάτη, Υπάτη, τ. 2, Δεκέμβριος 1979, σ.σ.28-30.  

Σολόπουλος Νίκος, Χριστούγεννα τον παλιό καιρό, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.70-73.

Σοφιανός Δημ., Ιστορική αναδρομή στην εκκλησία και στο τοπικό αγιολόγιο της Υπάτης, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.33-41.

Σπανός Κώστας, Ένας άγνωστος επίσκοπος της Υπάτης του 16ου αιώνα, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.64-65.

Σπανός Κώστας, Συμπληρωματικά στοιχεία για έξι Μητροπολίτες των Νέων Πατρών (Υπάτης), Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.98-100.

Σπανός Κώστας, Τα ονόματα από τους οικισμούς Κόπανος, Μπογόμηλο και Αλποχώρι της Υπάτης στην πρόθεση της Ρεντίνας (1650-18ος αιώνας), Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.64-77.

Επίσης, Οι οικισμοί στην περιοχή της Υπάτης στην πρόθεση της μονής Ρεντίνας : 1640-19ος αι., ανάτυπο από τον τόμο «Η Υπάτη στην εκκλησιαστική ιστορία, την εκκλησιαστική τέχνη και τον ελλαδικό μοναχισμό (Υπάτη 8-10 Μαΐου 2009), Πρακτικά», Αθήνα, 2011, σ.σ.379-383.

Σπανός Κώστας, Τα ονόματα των Υπαταίων στην πρόθεση της Ρεντίνας (1650-1693), Υπάτη, τ. 30-32, Δεκέμβριος 1994, σ.σ.27-51.

Σπυρόπουλος Θ.,  Υπάτη (Επιγραφή αρχαία εκκλησίας αγ. Σοφίας), Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 26, 1971, σ.237.

Στάθης Γ., Λαμία. Κοιλάς Σπερχειού. Υπάτη, Στερεά Ελλάς, ετ. 5ο, τευχ. 52, Μάιος 1973, σ.σ.30-33.

Σταμέλος Δημ., Αγανίκη Αινιάνα-Μαζαράκη, Μεγάλη Νεοελληνική Λογοτεχνία, τομ. 1, 1969, σ.269.

Σταυρόπουλος Γ. Π., Ο Σπ. Ματσούκας και η Ανδρος, Φθιωτικά χρονικά, , τ. 5, 1984, σ.σ.117-118.

Σταφυλάς Μιχάλης, Γερμανός Δημάκος. Ο ιεροκήρυκας της ανθρωπιάς, Στερεά Ελλάς, ετ. 30ο , τομ. Λ, τευχ. 343, Ιανουάριος 1998, σ.16.

Σταφυλάς Μιχάλης, Παπα-ανυπόμονος: Παπαφλέσσας της αντίστασης, Στερεά Ελλάς, ετ. 31ο , τομ. ΛΑ, τευχ. 361, Ιούλιος 1999, σ.6.

Στεργιόπουλος Θανάσης, Λουτρά Υπάτης, Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.101-102.

Στεργιόπουλος Θανάσης, Ταξίδι στην Υπάτη, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.19-21.

Στεργιόπουλος Θανάσης, Χρήστος Χατζηχρήστος (1837-1925) Ένας λησμονημένος λόγιος της Υπάτης, Υπάτη, τ. 6, Δεκέμβριος 1981, σ.σ.20-22.

Συθιακάκη Βασιλική, Φουντά Παναγιώτα, Δεριζιώτης Λάζαρος, Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.23-29.

Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη Βασιλική, Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας (Υπάτη), 2008.

Συλεούνης Στέλιος, Το μονοπάτι των Φαρμακίδων, Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.101-109.

Σύνδεσμος Υπαταίων και φίλων ο «Άγιος Ηρωδίων», Υπάτη 1944-1994 (50 χρόνια από το ολοκαύτωμα) – επιμ. Θεόκτιστος Λαϊνάς, 1994, 125 σελίδες.

Σύνδεσμος Υπαταίων και φίλων της Υπάτης «ο Άγιος Ηρωδίων», Υπάτη μαρτυρική πόλη 1944-2004 (60 χρόνια από το ολοκαύτωμα), Αθήνα, 2004, 18 σελίδες.

Σύνδεσμος Υπαταίων και φίλων της Υπάτης «ο Άγιος Ηρωδίων», Ημερολόγιο αφιέρωμα Οι νερόμυλοι της Υπάτης, 1992

Σύνδεσμος Υπαταίων και φίλων της Υπάτης «ο Άγιος Ηρωδίων», Ημερολόγιο αφιέρωμα Βρύσες της Υπάτης, 1995

Σύνδεσμος Υπαταίων και φίλων της Υπάτης «ο Άγιος Ηρωδίων», Ημερολόγιο αφιέρωμα Τα παζάρια της Υπάτης, 1997

Σφήκας Γιώργος, Τζιώτζη-Σφήκα Κία, 2009: Διεθνές έτος Αστρονομίας, Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.85-104.

Σφήκας Δημήτρης, 17 Ιουνίου 1944-ημέρα Σάββατο/Υπάτη, Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.σ.69-74.

Σφήκας Αθ. Δημήτριος, Εκείνη τη μέρα…(17 Ιουνίου 1944), Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.54-60.

Σφηκόπουλος Θ. Ιωάννης, Κάστρο Υπάτης στο Μεσαιωνικά κάστρα και πύργοι στη Ρούμελη, Αθήνα, 1981, σ.σ.137-140.

Σφηκόπουλος Θ. Ιωάννης, Μεσαιωνικά κάστρα και πύργοι στη Ρούμελη. Το μεσαιωνικό κάστρο της Υπάτης, Στερεά Ελλάς, ετ. 17ο, τευχ. 187, Ιανουάριος 1985, σ.σ.30-31.

Σφηκόπουλος Θ. Ιωάννης, Το μεσαιωνικό κάστρο της Υπάτης, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.47-50.

Σωτηρίου Γεώργιος, Αι μοναί Αγάθωνος Υπάτης και Γαλατάκη Ευβοίας, Ελληνική Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1928.

 

Τ

 

Τ. Θ., Ένα τετραήμερο «Πολιτιστικής καλλιέργειας» (20-24 Αυγούστου 1986), Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.138-140.

Τ. Θ., Υπάτη-Ένα σύντομο διάγραμμα της ιστορίας της, Υπάτη, τ. 5, Ιούνιος 1981, σ.σ.32-37.

Ταρσούλη Αθηνά, Ελληνίδες ποιήτριες, Αθήναι, 1951.

Τερζοπούλου Ε., Ιερά μονή Αγάθωνος. Ένα ολοζώντανο γραφικό μοναστήρι χτι­σμένο απ’ τον 12ο αιώνα στις πλαγιές της Οίτης, Γυναίκα, αρ. 568, 1971.

Τζιμόπουλος Χρήστος, Η Υπάτη πόλη της θυσίας, Υπάτη, τ. 28-29, 1993, σ.σ.116-119.

Τζιμόπουλος Χρήστος, Το κτιριολογικό ιστορικό πρόσωπο της Υπάτης, Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.38-43.

Τζωρτζοπούλου Πόλυ (Πολυτίμη), Φθιωτική ποίηση – πεζογραφία. Μια καταγραφή από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, Α’ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990, Πρακτικά, εκδ. Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Λαμία, 1993, σ.σ.351-360.

Τουσίμης Γεώργιος, Η συμμετοχή Υπαταίων και άλλων Φθιωτών στο Α’ ένοπλο σώμα του μακεδονικού αγώνα υπό τον Καπετάν Ακρίτα, Υπάτη, τ. 33-36, 1996, σ.σ.22-28.

Τριαντάφυλλου Ανδρέας, Στον ήρωα  της μάχης του Λαχανά συνταγματάρχη Ιωάννη  Παπακυριαζή (ποίημα), Υπάτη, τ. 42-45, 2001, σ.101.

Τριανταφύλλου Κ., Αι κατά την ελληνικήν αρχαιότητα πόλεις με το όνομα Πάτραι, Αθηνά, τ. 72, 1971, σ.259.

Τρίγκλημα Μαρίνα, Δημήτριος Χαϊντούτης, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.61-63.

Τρίγκλημα Γεωργ. Μαρίνα, Μήνος και Κοντίλω, Υπάτη, τ. 14, 1985, σ.σ.94-95.

Τσελεμπί Εβλιά, Ταξίδι στην Ελλάδα, εκδ. Εκάτη, Αθήνα, 1991, σ.σ.135-136.

Τσιάκα-Γιαννοπούλου Καλίτσα, Οι Αινιάνες, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία) 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2007, Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Δήμου Λαμιέων, Λαμία, 2010,  σ.σ.741-743.

Τσίτσας Σεραφείμ, Μονή Αγάθωνος, Ταχυδρόμος, Βόλος, 3-9-1950.

Τσιτσάς Σεραφείμ, Στην Οίτη και στα Βαρδουσία, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.43-46.

Τσολάκος Νίκος, Πνοαί προόδου και πολιτισμού εις την δροσόλουστον Υπάτην, Υπάτη, τ. 46-49, 2003, σ.σ.165-166.

Τσουκνίδας Ι. Γιώργος, Λαδικού (Ετυμολογικά), Υπάτη, τ. 22-24, 1990, σ.σ.97-102.

Τσουκνίδας Ι. Γιώργος, Πατρινά, Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.155-158.

Τσώρος Γεώργιος, Η Οίτη και τα μονοπάτια της, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ. 27-32.

Τωμαδάκης Β. Νικόλαος, Οι λόγιοι του Δεσποτάτου της Ηπείρου (αναφέρεται ο Ευθύμιος Μαλάκης Μητροπολίτης Υπάτης), εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 1960, 19 σελίδες.

 

Y

 

Υφαντής Δημήτρης, «Ο Δήμαρχος Υπάτης πιστοποιεί…», Υπάτη, τ. 51, 2007,

σ.σ.52-58.

Υφαντής Δημήτρης, «Στα χείλη της σιωπής!» Τα πεζογραφήματα του Τάκη Φίτσου, Υπάτη, τ. 54, 2014, σ.σ.47-63.

 

Φ

 

Φιλήμων Ιωάννης, Υπάτη (Νέα Πάτρα και χυδαιοβαρβάρως Πατρατσίκι) στο Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής επαναστάσεως, εκδ. Σούτσας Π. & Κτήνας Α., τομ. 3, Αθήνα, 1860, σ.σ.90-95.

Φιλήμων Τιμ., Επιτάφιος αποχαιρετισμός εις τον νεκρόν Αγανίκης Ιω. Μαζαράκη, Νέα εφημερίς, 11, φυλ. 307, 2 Νοεμβρίου 1892, σ.σ.4-5.

Φίτσιος Ρώδης, Κατοχικό χρονικό, Υπάτη, τ. 12, Δεκέμβριος 1984, σ.σ.96-97.

Φίτσιος Κ. Τάκης, Η Υπάτη στο κατώφλι του 2000 μ.Χ., Υπάτη, τ. 15-16, Δεκέμβριος 1986, σ.σ.72-76.  

Φίτσιος Ι. Χαράλαμπος, Δημήτριος Φίτσος, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.102.

Φίτσιος Ι. Χαράλαμπος, Τάκης Φίτσος, Υπάτη, τ. 51, 2007, σ.σ.91-98.

Φλώρος Θ. Αθαν., Ταξίδι στο χώρο των αναμνήσεων, Υπάτη, τ. 9, Ιούνιος 1983, σ.σ.59-60.

Φλώρος Θ. Αθαν., Τοπωνύμια της περιοχής του Δήμου Υπάτης, Υπάτη, τ. 4, Δεκέμβριος 1980, σ.σ.12-15.

Φλώρος Κων. (Περαστικός), Η Υπάτη χθες και σήμερα, Φθιωτικά χρονικά, τομ.7, Λαμία, 1986, σ.σ.245-260.

 

Χ

 

Χασιάκος Γιώργος, Προσκύνημα στη Μονή Αγάθωνος, Στερεά Ελλάς, ετ. 23ο, τευχ. 263, Μάιος 1991, σ.σ.17-21.

Χατζήσκος Δ. Νικόλαος, Από της κορυφής της Οίτης (επιμ. Γαλλή Δ. Κώστα), Υπάτη, τευχ. 17-19, 1988, σ.σ.198-204.

Χαχοπούλου Χρηστίνα, «Ένα σχολείο… μια ιστορία» (μέρος Α’), Υπάτη, τ. 52, 2009, σ.σ.56-69.

Χίμαιρας Νίκος, Η Μονή Αγάθωνος, Υπάτη, τ. 37-41, 1999, σ.σ.90-92.

Χριστόπουλος Γιάννης, Παπαρρόδου Γιάννης 1904-1941, Φθιωτικά χρονικά, τ. 2, Λαμία, 1981, σ.152.

Χρυσοστομίδης Ανταίος, Ο χαρούμενος Γολγοθάς της Υπάτης, Υπάτη, τ. 11, Ιούνιος 1984, σ.σ.84-89.

 

Ω

 

Ω, Η τελευταία έκθεση του Αλέκου Ζαφείρη, Υπάτη, τ. 25-27, 1992, σ.σ.109-110.

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: