Πρώτο χιόνι…30-11-2016

Νοεμβρίου 30, 2016

Πάρα πολλά χρόνια είχε να χιονίσει  στην Υπάτη τον Νοέμβριο ..

20161130

20161130

πάντα μιά χιονόπτωση αλλάζει την διάθεση……

20161130

20161130

…..ακόμη καί βλέποντας την σε φωτογραφίες..

20161130

20161130

….

20161130

20161130

….

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ..

Νοεμβρίου 27, 2016

….Στην ‘ΣΕΛΙΔΑ’ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, προστέθηκε περισσότερο υλικό…

Χοροί από την Αίγυπτο στην Υπάτη (24-11-2016)

Νοεμβρίου 25, 2016

Στα πλαίσια Πολιτιστικής Εβδομάδας καί με συνεργασίες τών: Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Υπαταίων «ΟΙ ΑΙΝΙΑΝΕΣ», Γυμνάσιου Υπάτης, Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων Ν. Φθιώτιδας «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» καί Δήμου Λαμιέων, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Υπάτης , το Aιγυπτιακό παραδοσιακό συγκρότημα Tanoura παρουσίασε στην Υπάτη τον ομώνυμο στροβιλιστό χορό που συμβολίζει την αέναη κίνηση του ουρανού και της γης, τους πλανήτες και τη διαδοχή των εποχών.

20161124

20161124

‘Χοροί του ουρανού και της γής στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα’

20161124

20161124

20161124

20161124

(Ευχαριστούμε γιά την έγκαιρη αποστολή φωτογραφικού υλικού...)

 

Βόλτα στην Υπάτη 19 καί 20 Νοεμβρίου 2016

Νοεμβρίου 20, 2016

Η λιακάδα πού υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες, έδωσε τη σειρά της σε ένα Τυπικό φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο..

20161117_133012

17 11 2016

…με πολλή υγρασία, συννεφιά..

20161119_125801

19 11 2016

..καί γέμισε με αγωνία..

20161120_120932

20 11 2016

…τους εμπλεκόμενους στην ελαιοσυλλογή στον κάμπο.

20161120_124017

20 11 2016

..

Κατοχή..’Φυγή στην Υπάτη’..

Νοεμβρίου 10, 2016

…Ενδιαφέρουσα ιστορική περιγραφή.

http://fthiotikos-tymfristos.blogspot.gr/2016/10/1941.html#more

ΥΠΑΤΗ 1919..Προικοσύμφωνο.

Νοεμβρίου 4, 2016

Αυθεντικό προικοσύμφωνο με συμβολαιογραφική πράξη στην Υπάτη του 1919 …

Ακολουθεί όσο το δυνατόν πιστή μεταφορά του κειμένου, με πιθανά λάθη  του μεταφέροντα αλλά και του ιδίου του κειμένου που σαφώς ελέγχεται για ανορθογραφίες. Το λογότυπο ΔΟΕ σημαίνει Διεθνής Οικονομική Επιτροπή και αφορά στο ΔΝΤ της εποχής (από παλιά το είχαμε το χάρισμα.. ανάρτηση σχετικού άρθρου στην ιστοσελίδα μας στις 05/10/2010 )

…………………………………………………………

tsak-01-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

(Χαρτόσημο μιας δραχμής σε σφραγίδα, Ανάγλυφη σήμανση ΔΟΕ 1915 και δυσανάγνωστη συμβολαιογραφική σφραγίδα με δικαστικό χαρτόσημο 25 λεπτών)

Αρ 1491

Προικοσύμφωνον  Δραχ 15000

Εν Υπάτη και παρά την οδόν Αινιάνος κειμένην ιδιόκτητον οικία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου ένθα συμβολαιογραφώ σήμερον την Εικοστήν Τρίτην (23) του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού δεκάτου ενάτου έτους (1919) ημέραν Δευτέραν ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Υπάτης Αναστασίου Οδ.Βενούκα κατοικοεδρεύοντος ενταύθα και των μαρτύρων γνωστών μοι πολιτών Ελλήνων ενηλίκων και μη εξαιρεταίων Αλεξάνδρου Βασακάρη, Ιωάννη Παγορόπουλο, δημοδιδασκάλων κατοίκων Υπάτης ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι γνωστοί μοι και  τοις μάρτυσι, άσχετοι μεθ’ αυτών καί εμού συγγενείας, ή μη νόμω εξαιρούμενοι αφενός μέν ο Φίλιππος Μπουμπουρίδης κτηματίας, κάτοικος Υπάτης και αφ’ ετέρου ο Πέτρος Π. Τσακατίκας, κτηματίας, κάτοικος Νεοχωρίου και ητήσαντο μοί την σύνταξιν, δι ού οικειοθελώς εδήλωσαν και συνομολόγησαν τα εξής.Ο πρώτος Φίλιππος Μπουμπουρίδης ότι έχων θυγατέραν εις ώριμον ηλικίαν ονόματι Βασιλικήν και εκδίδων τούτην (και) είς νομίμου γάμου κοινωνίας κατά τους θείους και Ιερούς κανόνες της Ανατολικής ορθοδόξου ημών εκκλησίας του μυστηρίου του γάμου τελεσθησομένου την επόμενη Κυριακήν εικοστήν ενάτην τρέχοντος μηνός και έτους προς τον δεύτερον συμβαλλόμενον Πέτρον Τσακατίκαν προς ανακούφισιν των εκ του γάμου βαρών συνιστά καί δίδη προς τον γαμβρόν του τούτην την προίκα.Α)μετρητά δραχμάς ένδεκα χιλιάδας (11.000) άς καταβαλλών αυτάς ενώπιον εμού και των μαρτύρων.Β)ρουχισμόν έπιπλα οικιακά σκεύη κλπ αξίας δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ών την λήψην βεβαιή η τέλεσις του γάμου.Ο δεύτερος Πέτρος Τσακατίκας ότι ευχαρίστως  δέχεται την άνω παρά του πενθερού του συστηθείσαν αυτώ προίκα έλαβεν τη άνω ερρήθη τας  δραχμάς έντεκα χιλιάδας  υπόσχεται την τέλεσιν του γάμου του μετά της Βασιλικής θυγατέρας Φίλιππου Μπουμπουρίδη την άνω

tsak-02-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

ταχθείσαν ημέραν η συνομολόγησις πάντα τα ανωτέρω εκτεθέντα γίνεται μνία ότι ο προικοδότης εγεννήθη εν Υπάτη, ουδεμίαν άλλη προίκα ή δωρεάν εχορήγησα έν προκαλύπτω ότι ο προικοδότης δήλωσεν ότι η άνω είναι η πραγματική προίξ ήν συνήψε τω ριθέντα  γαμβρώ του,υποκείμενος ευχαρίστως εν περιπτώσει ψευδούς δηλώσεως και της συνεπείας του νόμου 1641 ή ανέπτυξα αυτώ σαφώς και ότι κατέβαλεν τον φόρον της άνω προικός εις το δημόσιον Ταμείον εκ δραχμών πεντήκοντα τη εξάγεται εκ του συννημένου τώ παρόντι υπ αριθμού 798 σημερινής χρονολογίας διπλότυπον εισπράξεως του Δημοσίου εισπράκτωρος (ονοματεπώνυμο? δυσανάγνωστο).Πρός πίστωση  συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως και ενώπιων πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ’ όλων και εμού ληφθησών διά  τέλη και δικαιώματα προς σύνταξιν του παρόντος δραχμές εκατόν τριάκοντα.

Οι Μάρτυρες                                         Οι Συμβαλλόμενοι

Ιω. Παγορόπουλος                              Φιλ. Μπουμπουρίδης

Αλ. Βασακάρης                                     Πέτ. Τσακατίκας

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Υπάτης

(ΥΣ) Ανας. Βενούκας

Ακριβές αντίγραφον

Υπάτη αυθημερόν

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Υπάτης

(ακολουθεί δυσανάγνωστη στρογγυλή σφραγίδα)

 

 

Βόλτα στην Υπάτη 28 καί 29 Οκτωβρίου 2016

Νοεμβρίου 1, 2016

….Βροχερή επέτειος με Φθινοπωρινή αύρα.

28 10 2016

28 10 2016

…σύννεφα, βροχή καί καλή διάθεση..

28 10 2016

28 10 2016

Παρασκευή βράδυ στην Υπάτη..

28 10 2016

28 10 2016

Χαλαρωτική θέα της πλατείας από το καφέ……

28 10 2016

28 10 2016

Βροχερά μεσάνυχτα……

29 10 2016

29 10 2016

Σάββατο..εθιμοτυπική επίσκεψη στο φαράγγι…η βροχή σταμάτησε!!!

29 10 2016

29 10 2016

Σαββατιάτικη σύναξη στο μαγαζί…….

Φωτογραφίζοντας….το παρελθόν !!!

Οκτωβρίου 25, 2016

Από το αρχείο μας, αναρτούμε ανέκδοτες παλαιές φωτογραφίες.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1968

1968

27 Οκτωβρίου 1968. Δημοτικό Σχολείο Αμαλώτας…γιορτή της Σημαίας

……………………………………………………………..

. ……………………………………………….

(Οι φωτογραφίες μετά την δημοσίευσή τους καταχωρούνται οριστικά στίς αντίστοιχες ΣΕΛΙΔΕΣ )

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ..

Οκτωβρίου 18, 2016

Πολλά τα στοιχεία γιά  Υπαταίους μετανάστες……Πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, τουλάχιστον ως πρός την ανάγνωσή της.

http://amfictyon.blogspot.gr/2016/05/1906-1923.html#more

Βόλτα στην Υπάτη 22 με 25 Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτεμβρίου 27, 2016

Φθινόπωρο στην Υπάτη.

2016 09 22

2016 09 22

Λίγο πρίν από το μεσημέρι της Πέμπτης, τα απειλητικά βροχοσύννεφα πλησίαζαν σιγά σιγά στην Υπάτη……

2016 09 22

2016 09 22

..η εκτόνωσή τους κράτησε τελικά μέχρι αργά το βράδυ.

2016 09 23

2016 09 23

Η καλοκαιρία επανήλθε την επόμενη ημέρα αλλά η υγρασία ήταν έντονα κυρίαρχη.

2016 09 24

2016 09 24

Σάββατο, ημέρα καλής διάθεσης. Ο Ψηλαινός σε ‘εκρηκτική’ απεικόνιση.

2016 09 24

2016 09 24

Αυθόρμητη εξόρμηση στις ‘Φαρμακίδες’

2016 09 24

2016 09 24

Ο ‘Κρεμαστός’ νωχελικός, ετοιμάζεται γιά τις χειμωνιάτικες κραιπάλες του με τα νερά του ‘Ροδοκάλου’……

2016 09 24

2016 09 24

Ο ‘Ελατος’ στην πλατεία από άλλη προοπτική……

2019 09 24

2019 09 24

Η καλοκαιρινή ανθρωποβουή απουσιάζει..τόσο την ημέρα..

20160924-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-02

2016 09 24

…όσο και τό βράδυ.

2016 09 25

2016 09 25

Τα κολοκ’θολέλ’δα (κολοκυθολέλουδα)  της κυρίας Ελένης, νοστιμίζουν στο έπακρο την Κυριακή στην Υπάτη.

……………………..

Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα αυτές τις ημέρες στην Υπάτη γινότανε η ετήσια  εμποροπανήγυρη, τα ‘Παζάρια’.